Bubee Homepage

26 กุมภาพันธ์ 2020 ทัศนคติต่อผู้ปกครอง


1-Timothy-5-17-18-web

 

1-Timothy-5-17-18

 

ผู้ปกครองทั้งหลายที่ดูแลเอาใจใส่ อย่างดีนั้น ควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ใส่ใจพระคำ ทั้งเทศนาและสอน พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “อย่าเอา ตะกร้อครอบปากวัวขณะที่มัน นวดข้าวอยู่” และ “คนทำงานก็ สมควรได้รับค่าจ้างของตน” ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:17-18

ท่านเปาโลบ่งบอกเราชัดว่า ผู้ปกครองนั้นควร เทศนาสั่งสอนได้ และท่านก็ขอให้คนอื่น ๆ ได้ ให้ความเคารพกับผู้ปกครองที่ทำงานหนักทำอย่างดีเลิศ ทำด้วยใจทุ่มเท เพื่อชุมชนคน ของพระเจ้า ผู้ปกครองที่ทั้งหนุนใจและสอน เพื่อให้คนไม่ตกในคำสอนผิด เพื่อทำให้ชีวิต ของพี่น้องดีขึ้นควรได้รับเกียรติมาก อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:17-18

25 กุมภาพันธ์ 2020 หญิงม่ายที่มีญาติ

1-Timothy-5-16-web1-Timothy-5-16

 

สตรีผู้เชื่อคนใดที่มีญาติเป็น หญิงม่าย ก็ให้ช่วยเลี้ยงดู พวกเธอเพื่อไม่ให้เป็นภาระ ของคริสตจักร คริสตจักรจะได้ ไปสงเคราะห์หญิงม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:16

ท่านเปาโลให้ความสำคัญกับหญิงม่ายไร้ที่พึ่งจริง ๆ โดยสั่งให้ผู้เชื่อเอาใจใส่คนที่เป็นม่ายซึ่งเป็นญาติของ ตนเอง เพื่อคริสตจักรหมดภาระจากพวกเธอ และ ไปดูแลคนที่ไร้ญาติขาดมิตร นี่ดูเหมือนเป็นภาระที่หนักของคริสตจักร แต่.. พระเจ้า ไม่ได้ทรงคิดอย่างนั้น พระเจ้าทรงพอพระทัย ที่คนของพระองค์จะให้เวลาและ ช่วยเหลือคนทุกข์ยากจริง ๆ พระองค์ไม่ทรงลำเอียง และไม่เห็นแก่ใคร ทรงบอกไว้ว่า ที่ทำแก่คนเล็กน้อยคนหนึ่ง ก็เหมือนทำให้แก่พระองค์ด้วย อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:16

 

24 กุมภาพันธ์ 2020 สันหลังยาว

1-Timothy-5-13-15

1-Timothy-5-13-15-com

 

นอกจากนั้นบางคนยังเกียจคร้าน สันหลังยาว เที่ยวไปตามบ้าน มีนิสัยนินทาว่าร้าย ยุ่งเรื่องคนอื่น พูดเรื่องที่ไม่ควรพูด ดังนั้นข้าจึง อยากให้ม่ายสาวมีสามี มีลูกชาย ลูกสาว ได้ดูแลบ้านเพื่อไม่ให้ศัตรู หาช่องใส่ร้ายได้ และมีบางคน ก็ได้ติดตามซาตานไปแล้้ว ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:13-15

การเป็นคนเกียจคร้านสันหลังยาวนั้น ไม่ได้อยู่กับอายุ คนที่มีนิสัยต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้าน และนำมาพูดต่อให้ เขาเสียหายนั้น ต้องหันกลับมาดูชีวิตของตนเองด้วย ความจริงข่าวชาวบ้านที่ย้ำเน้นสิ่งที่เลวร้าย และพูดต่อ กันไปโดยไม่คิดจะช่วยกันแก้ไข นั่นก็น่ากลัวจริง ๆ น่ากลัวกว่าสมัยก่อนเพราะมันแพร่ไปได้รวดเร็ว คลุม พื้นที่ทั้งโลก การที่ม่ายสาวจะแต่งงาน มีครอบครัว มีลูก เท่ากับ ท่านเปาโลกำลังเสนองานให้พวกเธอได้ทำตลอดชีวิต เลยทีเดียว ยังมีผู้หญิงที่ปล่อยตัวและตามความต้อง การของตนเองทำให้ตัวเองพินาศไปก็มาก เพื่อไม่ให้กลายเป็นคนเกียจคร้าน แม้คนอาวุโสก็ต้อง หาอะไรทำด้วย นอกเหนือไปจากชีวิตที่ติดตามพระเจ้า อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:13-15

พระคำ.คอม prakham.com

เป็นเว็บต่อจาก bubee.net

รวบรวมพระคัมภีร์ไว้ให้เป็นเล่ม และมีพระคำอ้างอิง พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เชิญแวะไปชม

Screen Shot 2020-01-30 at 10.00.49 AM

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

23 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าองค์นิรันดร์
23 กุมภาพันธ์ 2020  พระเจ้าองค์นิรันดร์

  ก่อนภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าจะทรงให้แผ่นดินและ โลกเกิดขึ้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ตั้งแต่นิรันดร์กาลตราบจนนิรันดร์กาล ถอดความจาก สดุดี 90:2  อ่านต่อ

21 กุมภาพันธ์ 2020
21 กุมภาพันธ์ 2020

  แต่อย่าลงทะเบียนให้หญิงม่ายสาว เพราะเมื่อไรที่ความอยากของ พวกเธอชักจูงให้ห่างพระคริสต์ พวกเธออาจจะอยากแต่งงาน อีกครั้ง เธอจึงมีโทษ เพราะไปละเมิดคำปฏิญาณเดิม  อ่านต่อ

19 กุมภาพันธ์ 2020 คนในครอบครัว
19 กุมภาพันธ์ 2020  คนในครอบครัว

      ถ้าใครไม่ยอมเลี้ยงดูญาติพี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัว เท่ากับคนนั้นปฏิเสธความเชื่อ และชั่วกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีก ถอดความจาก  อ่านต่อ

18 กุมภาพันธ์ 2020 ม่ายชราม่ายสาว
18 กุมภาพันธ์ 2020 ม่ายชราม่ายสาว

หญิงม่ายที่ขัดสนจริง ๆ และ อยู่ลำพังคนเดียวมีความหวังใน พระเจ้า เธออธิษฐานและขอความ ช่วยเหลือจากพระเจ้าทั้งวันและคืน แต่หญิงม่ายที่ปล่อยตัวนั้น  อ่านต่อ

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

19 ตุลาคม 2019 ฝันของแมว
19 ตุลาคม 2019  ฝันของแมว

เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละจากเจ้า หรือทอดทิ้งเจ้าเลย” ถอดความจาก ฮีบรู 13:5 เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคริสเตียนคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตในต่างแดน ชีวิตที่ยากเย็นทำให้มีประสบการณ์กับพระเจ้า   อ่านต่อ

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

22 กุมภาพันธ์ 2020 นิรันดร์ถึงนิรันดร์
22 กุมภาพันธ์ 2020  นิรันดร์ถึงนิรันดร์

  ก่อนภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าจะทรงให้แผ่นดินและ โลกเกิดขึ้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ตั้งแต่นิรันดร์กาลตราบจนนิรันดร์กาล ถอดความจาก สดุดี 90:2  อ่านต่อ

17 กุมภาพันธ์ 2020 เรื่องของญาติผู้ใหญ่
17 กุมภาพันธ์ 2020  เรื่องของญาติผู้ใหญ่

    ถ้าหญิงม่ายคนใดมีลูกหลาน ก็ให้ลูกหลานได้เรียนรู้การทำหน้าที่ ในทางของพระเจ้า โดยให้ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวตนเองเป็นการตอบแทนคุณของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พระเจ้าทรงพอพระทัย  อ่านต่อ

16 กุมภาพันธ์ 2020 องค์ผู้พิพากษา
16 กุมภาพันธ์ 2020  องค์ผู้พิพากษา

  และพระเยซูทรงบัญชาให้เรา ประกาศแก่คนทั้งหลายเพื่อยืนยันว่า พระองค์คือ ผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็น ผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย ถอดความจาก กิจการ  อ่านต่อ

9 กุมภาพันธ์ 2020 ผู้พิพาษาที่เที่ยงธรรม
9 กุมภาพันธ์ 2020  ผู้พิพาษาที่เที่ยงธรรม

จากนี้ไป มงกุฎแห่งความเที่ยงธรรมรอข้าอยู่ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็น ผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรม จะประทานมงกุฎนี้เป็นรางวัลแก่ข้าในวันนั้น และไม่ใช่ให้ข้าคนเดียวเท่านั้น แต่จะประทานแก่ทุกคนที่ตั้งตาคอยการเสด็จมาของพระองค์ด้วย ถอดความจาก  อ่านต่อ