Bubee Homepage

16 ตุลาคม 2018 ทรงสอนเอง

ในเวลานั้น องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์

จะทรงสอนเจ้าว่า เจ้าควรพูดอะไร

ถอดความจากลูกา 12:11-12

mobileLuke12-11-12

15 ตุลาคม 2018 เจ้ารับเรา เรารับเจ้า

ใครที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์

บุตรมนุษย์ก็จะยอมรับเขาต่อหน้าทูตสวรรค์

ถอดความจาก ลูกา  12:8

mobileLuke12-8-10

14 ตุลาคม 2018 สรุปย่อ เอเสเคียล ตอน 1

พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเอเสเคียล

ที่ ริมแม่น้ำเคบาร์ ในดินแดนชาวบาบิโลน

ถอดความจากเอเสเคียล  1:3

 

26-27-Ezekiel-Thai

 

บทสรุปย่อ เอเสเคียล ตอน 1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

https://www.youtube.com/watch?v=R-CIPu1nko8

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

13 ตุลาคม 2018 สรุปย่อ เพลงคร่ำครวญ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อคนที่หวังใจในพระองค์

ทรงดีต่อผู้ที่แสวงหาพระองค์

ถอดความจาก เพลงคร่ำครวญ 3:25

25-Lamentations-Thai

บทสรุปย่อ เพลงคร่ำครวญ

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

https://www.youtube.com/watch?v=p8GDFPdaQZQ

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+