Bubee Homepage

28 มกราคม 2020 คุณสมบัติผู้นำคริสตจักร

1-Timothy-3-v-8-10-web

1-Timothy-3-v-8-9-com

 

 

ฝ่ายผู้ดูแลงานต่าง ๆ ของคริสตจักร ก็เช่นกัน เขาต้องเป็นคนที่น่านับถือ ไม่พูดจากลับไปมา ไม่เสพของมึนเมา ไม่เป็นคนโลภคดโกง จะต้องยึดมั่น ในความเชื่อที่ลึกซึ้งด้วยจิตสำนึกอัน บริสุทธิ์ ต้องตรวจสอบคนเหล่านี้ ก่อน เมื่อเห็นว่า ไร้ข้อบกพร่อง ก็ให้เขารับใช้ดูแลงานต่าง ๆ ในคริสตจักรถอดความจาก 1 ทิโมธี 3:8-10

 

การจะให้ใครเข้ามาดูแลเรื่องอื่น ๆ ในคริสตจักร ก็ต้อง ให้คนนั้นมีคุณสมบัติอย่างที่บอกไว้ ในภาษาเดิมคือผู้ที่รับใช้ดูแลที่อยู่ใต้ผู้ปกครองซึ่งเราได้ พูดกันมาก่อนหน้านี้ ที่สำคัญ ท่านเปาโลต้องการให้มีการตรวจสอบคนที่ จะเข้ามารับใช้พระเจ้า ต้องได้คนที่เหมาะสม ไว้ใจได้ เขาคนนั้นต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนจริง ไม่เสแสร้ง มีความเชื่อแท้ มั่นคง เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง แต่สมัยนี้เราไม่ค่อยจะเข้มงวดในเรื่องนี้เท่าไร อาจเป็น เพราะหาคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวยากเกิน ก็เลยเรียก กันมาร่วมทำงานโดยไม่กลั่นกรอง แต่ท่านเปาโลไม่ได้ พูดเล่น สิ่งที่ท่านกล่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญจริง ๆ อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 3:8-9

27 มกราคม 2019 คุณสมบัติผู้นำคริสตจักร

1-Timothy-3-5-7v

 

1-Timothy-3-v-5-7-com

หากเขาไม่สามารถจัดการครอบครัว ได้ จะมาดูแลคริสตจักรของพระเจ้า ได้อย่างไรกัน เขาจะต้องไม่ใช่คนที่ เพิ่งเข้ามาเชื่อ ไม่อย่างนั้น เขาอาจ กลายเป็นคนจองหอง ลืมตัว ถูกลงโทษอย่างพญามาร เขาต้องเป็นคนมีชื่อเสียงดีใน หมู่คนภายนอก เพื่อว่าเขาจะไม่ต้อง อับอายเสื่อมเสีย และติดกับดักมาร ถอดความจาก 1 ทิโมธี 3:5-7

ผู้ที่จะนำคนอื่นในครเสตจักร ต้องดูแลครอบครัวของ ตนเองได้ดีก่อน นั่นเป็นคุณสมบัติที่โลกธุรกิจไม่มอง ใครก็ได้ที่เก่ง เอามาทำงานเพื่อเพิ่มกำไร แต่คริสตจักร เป็นเรื่องของการเปลี่ยนชีวิตคน ถ้าผู้นำยังพ่ายแพ้ คริสตจักรก็จะตกที่นั่งลำบาก ส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาเชื่อ ยังต้องเรียนรู้ทางของพระเจ้าอีก นานพอสมควร การเตือนของท่านเปาโลนั้น เพื่อไม่ให้ คริสตจักรเองมีปัญหาเพราะคนใหม่ที่เข้ามานำ ยังไม่ได้ เข้าใจถ่องแท้ แต่การวางเขาไว้ในตำแหน่งผู้นำ จะทำให้ เขาคิดพองตัว ซึ่งท่านใช้คำว่า จองหอง ลืมตัว และเป็น ผลร้ายกับชีวิตตัวเอง นอกจากนั้นยังต้องมีชื่อเสียงดีทั้งนอกและในคริสตจักร ด้วย คนอย่างที่ท่านเปาโลวางมาตรฐานไว้ หายากจริงๆ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คริสตจักรติดกับดักมาร! อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 3:5-7

26 มกราคม 2020 พระสิริรุ่งโรจน์แห่งอิสราเอล

glory-Luke2-29

25 มกราคม 2020 พระสิริรุ่งโรจน์แห่งอิสราเอล

Glory-1sam15-29

 

 

ยิ่งกว่านั้น พระองค์ผู้ทรงเป็น พระสิริรุ่งโรจน์แห่งอิสราเอล จะไม่ตรัสมุสา หรือเปลี่ยนพระทัย เพราะว่า พระองค์มิใช่มนุษย์ ที่จะเปลี่ยนใจ ถอดความจาก 1 ซามูเอล 15:29

 

วันที่กษัตริย์ซาอูลถูกซามูเอลถอดจาก การเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล เป็นวันที่ กษัตริย์ซาอูลเสียพระทัยมาก ท่านดึงเสื้อ คลุมของซามูเอลจนเสื้อขาด คงจะต้องการ ขอร้องที่พระเจ้าจะไม่ถอดถอนท่าน แต่ ซามูเอลได้หันมาและกล่าวคำข้างบน ทำไมซามูเอลจึงกล่าวถึงพระเจ้าว่า ทรงเป็น พระสิริรุ่งโรจน์แห่งอิสราเอลในยามนี้?

24 มกราคม 2019 คุณสมบัติผู้นำคริสตจักร

 

1-Timothy-3-v-3-4-web

1-Timothy-3-v-3-4-comm

 

ไม่เสพของมึนเมา ไม่ก้าวร้าว แต่สุภาพอ่อนโยน ไม่ชอบ การทะเลาะวิวาท ไม่เห็นแก่เงิน เป็นคนจัดการครอบครัวตัวเองได้ดี ดูแลลูกหลานให้เคารพเชื่อฟัง ถอดความจาก 1 ทิโมธี 3:3-4

นีี่เป็นคุณสมบัติต่อเนื่องจากข้อที่แล้ว ไม่เสพติด ไม่ก้าวร้าว รักสงบ ไม่เห็นแก่เงิน จัดการครอบครัวดี หากคนที่มีคุณสมบัติ ดังกล่าวได้ดูแลคริสตจักร เท่ากับเขามีพื้นฐาน ส่วนตัวที่เป็นต่อ เพราะในคริสตจักรก็จะมี คนมาจากหลายครอบครัว มีนิสัยแตกต่าง กันไป และเขาจะต้องจัดการดูแลคนที่แตกต่าง เหล่านี้ ช่วยให้อยู่ร่วมกันด้วยความรักห่วงใย กัน เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ของง่ายสักนิด ที่สำคัญ มันเลยไปถึงลูกหลานด้วย เด็ก ๆ ใน ครอบครัวต้องมีความเคารพผู้ใหญ่ เชื่อฟัง อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 3:3-4

 

 

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

23 มกราคม 2020 คุณสมบัติผู้นำคริสตจักร
23 มกราคม 2020 คุณสมบัติผู้นำคริสตจักร

  ข้อความต่อไปนี้เป็นจริง คือถ้าใครต้องการจะดูแล คนในคริสตจักร เท่ากับเขา กำลังปรารถนางานที่มีเกียรติ ผู้ดูแลคนนี้ ต้องเป็นคนไร้ตำหนิ  อ่านต่อ

17 มกราคม 2019 อัครทูตเปาโล
17 มกราคม 2019 อัครทูตเปาโล

  เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น และเพราะเหตุนี้ ข้าจึงได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ประกาศ และเป็นอัครทูต (ข้าพูดความจริง ไม่โกหก)  อ่านต่อ

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

19 ตุลาคม 2019 ฝันของแมว
19 ตุลาคม 2019  ฝันของแมว

เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละจากเจ้า หรือทอดทิ้งเจ้าเลย” ถอดความจาก ฮีบรู 13:5 เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคริสเตียนคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตในต่างแดน ชีวิตที่ยากเย็นทำให้มีประสบการณ์กับพระเจ้า   อ่านต่อ

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+