Bubee Homepage

15 พฤศจิกายน 2019 เพื่อนกับโลก??

ไม่รู้หรือว่า การเป็นเพื่อนกับโลก เท่ากับเป็นศัตรูกับพระเจ้า?

ถอดความจากยากอบ 4:4
james4-4

14 พฤศจิกายน 2019 ทำไมขอแล้วไม่ได้?

เจ้าขอ แต่ไม่ได้รับ เพราะเจ้าขอผิด

ถอดความจาก ยากอบ 4:3

James4-3

13 พฤศจิกายน 2019 เหตุที่ฆ่า

เจ้าอยากได้  แต่ไม่ได้มา  เจ้าก็ฆ่า

ถอดความจาก ยากอบ 4:2

james4-2

12 พฤศจิกายน 2019 ต้นตอการทะเลาะ

การที่พวกเจาต้องมาทะเลาะเบาะแว้ง ต่อสู้กันนั้น เริ่มมาจากอะไร?

ถอดความจากยากอบ 4:1james4v1

11 พฤศจิกายน 2019 ปัญญาเบื้องบน

แต่สติปัญญาจากเบื้องบนนั้น อย่างแรกคือ บริสุทธิ์

ถอดความจาก ยากอบ 3:17

James3-17

10 พฤศจิกายน 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

เพราะว่า เขาเป็นผู้สื่อสารของพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ถอดความจาก มาลาคี 2:7

host-mal-2-7

9 พฤศจิกายน 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ  โปรดให้เราทั้งหลายคืนสู่สภาพดี

ถอดความจาก สดุดี 80:7

host-Ps80-7

8 พฤศจิกายน 2019 ปัญญาโลก

เพราะว่าที่ใดมีความอิจฉา และเอาแต่ได้ เห็นแก่ตัว

….ที่นั่นก็จะวุ่นวาย

ถอดความจาก ยากอบ 4:16
James3v15-16

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

5 พฤศจิกายน 2019
5 พฤศจิกายน 2019

คำอวยพร และคำแช่งออกมาจากปากเดียวกัน พี่น้องเอ๋ย อย่าให้เป็นเช่นนั้นนะ ถอดความจากยากอบ  อ่านต่อ

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

19 ตุลาคม 2019 ฝันของแมว
19 ตุลาคม 2019  ฝันของแมว

เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละจากเจ้า หรือทอดทิ้งเจ้าเลย” ถอดความจาก ฮีบรู 13:5 เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคริสเตียนคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตในต่างแดน ชีวิตที่ยากเย็นทำให้มีประสบการณ์กับพระเจ้า   อ่านต่อ

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

18 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี
18 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

องค์พระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงให้ พระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ คืนชีพจากความตายโดยพระโลหิต แห่งพันธสัญญานิรันดร์ ถอดความจาก ฮีบรู  อ่านต่อ