Bubee Homepage

25 กันยายน 2016 สรรเสริญพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

 

พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดิน ทะเล 

และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น 

พระองค์ทรงซื่อตรงนิรันดร์ 

ถอดความจาก สดุดี 146:6

24 กันยายน 2016 พระเจ้าเป็นผู้กำหนด

พระเจ้าทรงให้มนุษย์ปกครองเหนือราชกิจของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 8:6

Untitled-1ภาพวาดโดย ปริญญา วงศ์กิตติวิรัช   ห้องศิลปะ ณ กิตติคุณ 

23 กันยายน 2016 บุตรมนุษย์ที่เขาวางใจ

เจ้าได้เห็นพระองค์แล้ว กำลังพูดกับเจ้านี่ไง

ถอดความจากยอห์น 9:37

john-9-35-38-Daily2016_9_23

“เจ้าเชื่อวางใจบุตรมนุษย์หรือไม่?”

“ท่านเป็นผู้ใดหรือขอรับ? เพื่อว่ากระผมจะได้วางใจท่าน”

“เจ้าได้เห็นพระองค์แล้ว กำลังพูดกับเจ้านี่ไง”

ชายตาบอดยิ้มกว้าง

กระผมเชื่อขอรับ…. แล้วเขากราบพระองค์

22 กันยายน 2016 ไม่เคยมีใครทำได้

ตั้งแต่โลกมีมา ยังไม่เคยได้ยินว่า

มีใครทำให้คนตาบอดมองเห็นได้เลย

ถอดความจาก ยอห์น 9:32

john-9-32-34-Daily2016_9_22

 ตั้งแต่โลกมีมา ยังไม่เคยได้ยินว่า มีใครทำให้คนตาบอดมองเห็นได้เลย

หากเขาผู้นี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า เขาจะทำอัศจรรย์เช่นนี้ไม่ได้หรอก  ….

เจ้านะเกิดมาบาปหนานัก  แล้วยังจะมาสอนเราอีกรึ?  ออกไป… ไปให้พ้นหน้าพวกข้า

21 กันยายน 2016 คนไหนพระเจ้าทรงฟัง

แต่คนที่นมัสการพระองค์และทำตามพระองค์ พระเจ้าก็ทรงฟัง

ถอดความจาก ยอห์น 9:30

john-9-28-30-Daily2016_9_21

เจ้าเป็นศิษย์ของเขา แต่เราเป็นศิษย์ของโมเสส

เรารู้ว่า พระเจ้าตรัสกับโมเสสแน่  แต่เขาผู้นี้มาจากไหน เราไม่รู้

เออ นี่ก็ประหลาดนะ พวกท่านไม่รู้ว่าเขามาจากไหน  แต่เขาเป็นคนทำให้ข้ามองเห็น  

เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ฟังเสียงคนบาป แต่คนที่นมัสการพระองค์และทำตามพระองค์ พระเจ้าก็ทรงฟัง 

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

20 กันยายน 2016 เบื่อตอบ
20 กันยายน 2016 เบื่อตอบ

หรือว่าท่านอยากเป็นศิษย์ของเขา ถอดความจากยอห์น 9:27 เจ้าจงพูดความจริงเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า .. เรารู้ว่าเขาเป็นคนบาป เขาตอบ…. ข้าไม่รู้หรอกว่าเขาบาปหรือไม่  อ่านต่อ

19 กันยายน 2016 ไม่อยากยุ่ง
19 กันยายน 2016 ไม่อยากยุ่ง

ท่านถามเขาสิ…เขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว ตอบเองได้ ถอดความจากยอห์น 9: 21  “เขาเป็นลูกของเรา ตาบอดแต่เกิด แต่เราไม่รู้ว่าเขาตาดีได้อย่างไร ใครเปิดตาเขา  อ่านต่อ

16 กันยายน 2016 ฟาริสีที่งุ่นง่าน
16 กันยายน 2016 ฟาริสีที่งุ่นง่าน

ท่านต้องเป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้า ถอดความจากยอห์น 9:17 “เจ้าว่าอย่างไร ในเมื่อเขาทำให้เจ้ามองเห็น”    “ท่านต้องเป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้า”  เขาตอบ  อ่านต่อ

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+