Bubee Homepage

22 มีนาคม 2018 ใหญ่กว่าที่คิด

 

บุตรมนุษย์เป็นเจ้านายเหนือวันสะบาโต

ถอดความจาก ลูกา 5:5

Luke6-3-5

20 มีนาคม 2018 รับใช้..อธิษฐาน

ชื่อเสียงของพระเยซูเลื่องลือไปมาก

จนฝูงชนมากมายมาฟัง และรับการรักษาโรค

แต่พระเยซูมักทรงปลีกพระองค์ไปในที่สงบ และอธิษฐาน

ถอดความจาก ลูกา 5:15-16

Luke 5 summary

19 มีนาคม 2018 ใหม่ vs เก่า

ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ในถุงหนังเก่า

ถอดความจาก ลูกา 5:37

luke5-36-39

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

17 มีนาคม 2018 องค์พระเจ้านิรันดร์
17 มีนาคม 2018 องค์พระเจ้านิรันดร์

องค์พระผู้เป็นเจ้า  ทรงเป็นที่พึ่งของเรา ชั่วอายุคนแล้ว ชั่วอายุคนเล่า ทรงเป็นพระเจ้าจากนิรันดร์กาลจวบจนนิรันดร์กาล ก่อนที่จะสร้างภูเขา แผ่นดิน และโลกนี้  อ่านต่อ

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+