Bubee Homepage

20 พฤษภาคม 2018 สรุปย่อ ยูดา

จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าขณะที่

กำลังรอคอยพระเมตตาของพระเยซู

ถอดความจากยูดา 21

68-Jude-Thai

 

บทสรุปย่อ ยูดา

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting เพื่อเลือกซับไตเติ้ลภาษาไทย
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

 

19 พฤษภาคม 2018 สรุปย่อ 1 2 3 ยอห์น

ให้เรารักซึ่งกันและกัน

เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า

ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:7

67-123-John-Thai

 

บทสรุปย่อ 1 2 3 ยอห์น

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

 

18 พฤษภาคม 2018 ผู้มาก่อน

เราจะส่งทูตของเรามาก่อนหน้าท่าน

เพื่อนเตรียมทางท่านล่วงหน้า

ถอดความจากลูกา 7:24-27

Luke7-24-27

17 พฤษภาคม 2018 อาจไม่ตรงใจ

คนที่ไม่เสียความเชื่อ (ในพระเจ้า) ไป

เพราะเรา ก็เป็นสุข

ถอดความจาก ลูกา 7:23

Luke7-21-23

16 พฤษภาคม 2018 สงสัยก็ถาม

ยอห์นจึงให้ศิษย์ทั้งสองคนไปถามพระเยซู

“ท่านเป็นผู้ที่จะมา หรือเราจะต้องคอยผู้อื่น”

ถอดความจาก ลูกา 7:19

Luke7-18-20

15 พฤษภาคม 2018 ชื่อเสียงเลื่องลือ

เหตุการณ์นี้ทำให้ชื่อเสียงของพระเยซูเลื่องลือไป

ถอดความจาก ลูกา 7:17

Luke7-16-17

14 พฤษภาคม 2018 ลุกจากตาย

“หนุ่มเอ๋ย เราสั่งเจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด”

ถอดความจากลูกา 7:14

Luke7-14-15

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

10 พฤษภาคม 2018
10 พฤษภาคม 2018

ทั้งศิษย์ของพระองค์ กับประชาชนกลุ่มใหญ่ ตามพระองค์ไปด้วย ถอดความจากลูกา  อ่านต่อ

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

ขอบพระคุณ
ขอบพระคุณ

ขอกราบขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า สำหรับองค์ราชาที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยิ่งรู้ว่าทรงทำมากเท่าไร ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ    อ่านต่อ