Bubee Homepage

อธิษฐานเผื่อต่อไป

28 พฤษภาคม 2020

1THESSA-1-2-re

 

อ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเธสะโลนิกาได้ที่นี่

http://bubee.net/wp-content/uploads/2016/01/11×11-Acts-17.pdf

เราขอบพระคุณพระเจ้า เพราะท่านทุกคนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราอธิษฐาน ก็เอ่ยถึงท่านเสมอ ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 1:2

ที่เมืองเธสะโลนิกา ท่านเปาโลไปประกาศ หลายคนกลับมาเชื่อ แต่ก็มีเรื่องวุ่นวาย เพราะยิวพยายามจัดการกับท่านเปาโล (อ่านกิจการ 17:1-9) พระเจ้าทรงให้ เกิดผล ท่านเปาโล และเพื่อนร่วมงานของท่าน อธิษฐานเผื่อ ขอบพระคุณเพราะพวกเขา ไม่หยุดหย่อน นี่เป็นต้นแบบการทำงาน รับใช้ รับใช้แล้ว ก็ยังอธิษฐานเผื่อต่อไป เราทำเองไม่ได้หมดทุกอย่าง ต้องขอ กำลังจากพระเจ้าจริง ๆ

สรุปย่อ 1 เธสะโลนิกา

26 พฤษภาคม 2020

ขอให้ทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของท่าน ไร้ที่ติ
เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จกลับมา
ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 5:23

1-ThessaloniansTHAI-Bibleproject

 

… เป็นบทสรุปย่อ 1 เธสะโลนิกา

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกีไปพร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่   https://www.youtube.com/watch?v=No7Nq6IX23c

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้   ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์  โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ  ในชั้นเรียนรวีฯ   หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า
bubeenet@gmail.com

พระคำ.คอม prakham.com

เป็นเว็บต่อจาก bubee.net

รวบรวมพระคัมภีร์ไว้ให้เป็นเล่ม และมีพระคำอ้างอิง พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เชิญแวะไปค้นดู

Screen Shot 2020-01-30 at 10.00.49 AM

โพสต์เมื่อ
หมวด
สดุดี
แบ่งปัน

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

เรื่องล่าสุดในหมวด
พระคำประจำวัน

+

บรรทัดสุดท้ายของจดหมาย
บรรทัดสุดท้ายของจดหมาย

25  พฤษภาคม 2020 ขอฝากความคิดถึงมายังปริสคาและอาควิลลา รวมทั้งคนในครอบครัวของโอเนสิโฟรัส เอรัสทัส ยังค้างอยู่ที่เมืองโครินธ์ และข้าละจากโตรฟีมัสที่เมืองมิเลทัสขณะที่เขายังป่วยอยู่  อ่านต่อ

ไปอย่างปลอดภัย
ไปอย่างปลอดภัย

19 พฤษภาคม 2020   องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกู้ข้า จากการชั่วทุกอย่าง และจะทรงนำข้าไปสู่ อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์  อ่านต่อ

พ้นปากสิงห์
พ้นปากสิงห์

18 พฤษภาคม 2020   แต่พระเจ้าทรงอยู่ข้างข้า และประทานกำลังเพื่อว่า ข้าจะประกาศพระกิตติคุณให้ลุล่วง และเพื่อคนต่างชาติทุกคนจะได้ยิน  อ่านต่อ

สมบัติไม่มาก
สมบัติไม่มาก

14 พฤษภาคม 2020 ข้าส่งทีคิกัสไปเมืองเอเฟซัส เมื่อเจ้ามา ขอให้เอาเสื้อคลุมที่ข้าทิ้งไว้กับคารปัสที่เมืองโตรอัสมาด้วย รวมทั้งหนังสือและสำคัญที่สุดคือ หนังสือแผ่นหนัง  อ่านต่อ

เรื่องล่าสุดในหมวด
เรื่องราวชีวิตจริง

+

19 ตุลาคม 2019 ฝันของแมว
19 ตุลาคม 2019  ฝันของแมว

เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละจากเจ้า หรือทอดทิ้งเจ้าเลย” ถอดความจาก ฮีบรู 13:5 เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคริสเตียนคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตในต่างแดน ชีวิตที่ยากเย็นทำให้มีประสบการณ์กับพระเจ้า   อ่านต่อ

ดูเรื่องอื่นๆ
 

+

สรุปย่อ 1 ทิโมธี
สรุปย่อ 1 ทิโมธี

ขอพระเกียรติและพระสิริ จงมีแด่กษัตริย์ผู้ทรงดำรงนิรันดร์ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 1:17 … เป็นบทสรุปย่อ  อ่านต่อ