Bubee Homepage

ดาเนียล 8-4 ผู้มาเฉลยนิมิต

ดาเนียล 8:15-19

เมื่อข้าเห็นนิมิต  ข้าก็พยายามที่จะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด
ดูเถิด มีผู้หนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าข้า เขามีหน้าตาเหมือนมนุษย์
และข้าก็ได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นระหว่างริมฝั่ง แม่น้ำอุลัย
daniel 10 angel

“กาเบรียล.. จงทำให้ชายคนนี้เข้าใจความหมายของนิมิต”
ดังนั้นเขาจึงเดินมาใกล้ ตรงที่ข้ายืนอยู่
เมื่อเขามาใกล้ ข้าก็ตกใจมาก และคุกเข่าก้มลง  แต่เขากล่าวว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  ขอให้เจ้าเข้าใจว่า เนื้อความของนิมิตนั้น มีความหมายถึงวาระสุดท้าย”

และเมื่อเขาพูดกับข้า  ข้าก็หลับลึกหน้าของข้าก้มติดดิน
เขาแตะตัวข้า ทำให้ข้ายืนขึ้น   เขากล่าวว่า
“ดูเถิด เราจะทำให้เจ้ารู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
เพราะว่า นิมิตนี้ กล่าวถึงวันสุดท้ายที่กำหนดไว้แล้ว …..”

 

โพสต์เมื่อ
หมวด
ดาเนียล
แบ่งปัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.