Bubee Homepage

1 กันยายน 2014 ประชาชนสำคัญ

พวกเขากลัวประชาชน 

ถอดความจากลูกา 22:2

Daily2014_9_1

เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อหรือที่เรียกว่า เทศกาลปัสกานั้น ใกล้จะมาถึงแล้ว
ถ้านับตามปฏิทินของเรา ก็จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน
สำหรับปฏิทินของยิวคือ เป็นเดือนแรก (เรียกว่าเดือนนิสาน)
อยู่ระหว่างวันที่  15-21 ของเดือน
ทุกปี ผู้คนจะเดินทางเข้ามาร่วมงานเทศกาลในเมืองหลวง
ในระหว่างนี้ พวกเขาจะไม่ทำงานตามปกติ

ดังนั้น จะมีคนเข้ามาพักในเมืองเยรูซาเล็ม
และพักอยู่นอกเมืองมากมาย
คนเหล่านี้แหละที่รีบไปธรรมศาลาแต่เช้าเพื่อฟังพระเยซูสอน
แต่การที่พระเยซูมีคนมาฟังมากมายนี้
ทำให้เหล่าปุโรหิต และธรรมาจารย์ไม่พอใจมาก
ที่จริง พวกเขามีแผนที่จะสังหารพระองค์อยู่แล้ว
แต่ว่า หาช่องทางไม่ได้สักที
หากทำอะไรแล้วประชาชนจับได้
คราวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่

ปิดการแสดงความคิดเห็น.