Bubee Homepage

1 กุมภาพันธ์ 2014 ภาษาคือของประทาน

ของประทานที่ดีทุกอย่าง

ของประทานที่เลิศทุกอย่าง  ย่อมมาจากเบื้องบน

ส่งลงมาจากพระบิดาแห่งดวงสว่าง 

ถอดความจาก ยากอบ 1:17

pasa

 

สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราไม่เหมือนสัตว์

นั่นคือ ภาษา   ภาษาที่ทำให้เราสื่อสารกันได้

ด้วยการพูด ฟัง  เขียน อ่าน

ภาษานี้ เป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่สุด ทำให้เราเข้าใจกัน

ทำให้เรารู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร  ทำให้เราแก้ปัญหา และช่วยกันพัฒนาชีวิต

ทุกวันที่เราพูดได้นั้น มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริง ๆ นะ

ภาษาเป็น และการพูดได้นั้น ของขวัญจากพระเจ้า

เป็นทรัพย์อันล้ำค่า ของมนุษย์ที่พูดได้ บนโลกใบนี้

ที่สนุกกว่านั้นคือ

พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ของเราทรงฟังคำอธิษฐานของคนทุกภาษาในโลกนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.