Bubee Homepage

1 ธันวาคม 11 ความรักเบิกบาน

ความรักไม่อวดตัว  ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย

ถอดความจาก 1 โครินธ์ 13:4-5

เริ่มมีอะไรดี ๆ เกิดขึ้น  เมื่อต้องพึ่งพากัน

ผู้ใหญ่จำเป็นต้องฝากน้องไว้กับพี่ตัวโต เพราะต้องไปจัดการเรื่องอื่น

เมื่อรู้จักกัน ก็มีโอกาส ทำกิจกรรมที่ไม่มีวันจะได้ทำ  หากไม่ได้อยู่ศูนย์นี้

พี่กับน้องเลยได้สนุกด้วยกัน

ความรักก็เบิกบาน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.