Bubee Homepage

1 มกราคม 13 วันใหม่ ปีใหม่

พระเจ้าทรงสอนฉันมาตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็ก

จนวันนี้ ฉันประกาศพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์

ถอดความจากสดุดี 71:17

คุณตาอายุ 79  เดินไม่ได้ ยังคงปรารถนาให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้า

คุณตาท่านนี้ อายุ 79 ปี  ไม่มีแรงแม้จะเดินไปมา  แต่ยังมีหัวใจอยากแนะนำพระเจ้ายิ่งใหญ่ให้กับคนรุ่นต่อมา 

แม้่เมื่อฉันย่างเข้าวัยชรามีผมสีขาว… พระเ้จ้าข้า ขออย่าทรงทอดทิ้งฉัน
จนกว่าฉันจะได้ประกาศพระกำลังของพระองค์ต่อคนรุ่นนี้
ประกาศฤทธานุภาพของพระองค์ต่อคนรุ่นใหม่ที่กำลังเกิดมา

พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เรายังเด็กจนกระทั่งโต
จนทำงานเป็นวัยเข้มแข็ง และเข้าสู่วัยที่อ่อนแรงลง
แต่ในพระเจ้าแล้ว แม้จะอายุมาก เราจะเห็นคนของพระเจ้า
ยังคงเข้มแข็งข้างใน ไม่ย่อท้อ ไม่ท้อแท้ที่จะส่งต่อ
ความรักของพระเจ้าให้แก่คนทั่วไป
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
พระเจ้าทรงอยู่ในพวกเขาจริง ๆ
อิมมานูเอล

ท่านผู้นี้ขี่จักรยานเพื่อเป็นพยานประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เขาถูกจับเข้าคุก... แม้ในนั้นเขายังไม่หยุดพูดเรื่องของพระเจ้า

ท่านผู้นี้ขี่จักรยานเพื่อเป็นพยานประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เขาถูกจับเข้าคุก… แม้ในนั้นเขายังไม่หยุดพูดเรื่องของพระเจ้า

 

ในบางแห่ง แม้พวกเขาจะรักพระเจ้าเท่าใด ก็ให้ใครรู้ไม่ได้ เพราะว่าจะถูกดำเนินคดี!

ในบางแห่ง แม้พวกเขาจะรักพระเจ้าเท่าใด ก็ยังต้องปกปิด เพราะว่าจะถูกดำเนินคดี! ถึงกระนั้น เขาก็ยังไม่หยุดที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยกัน….. เขายังรู้ว่า พระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.