Bubee Homepage

1 มิถุนายน 11 ทางของธัน 1

ทำไมฉันไม่ตายตั้งแต่วันที่เกิด?
ทำไมฉันไม่ขาดใจไปเสียเมื่อออกมาจากท้องแม่?
ทำไมหัวเข่าจึงยังรับฉันไว้?
ทำไมจึงยังมีนมแม่ให้ดูด?

ถอดความจากโยบ 3:11-12

พระคัมภีร์ข้างบนบอกถึงความรู้สึกของโยบ
ในวันที่ต้องสูญเสียลูกสาว ลูกชายหลายคนภายในวันเดียวด้วยพายุใหญ่

คนเราต่างต้องเผชิญกับการสูญเสียมาทั้งนั้น
บางครั้ง มันเสียมากจนกระทั่งรู้สึกว่า ตัวเองไม่น่ามีชีวิตอยู่

พ่อ และย่าจากเข้าไปตั้งแต่ยังเด็ก

จึงว้าเหว่เหลือเกิน ……

ปิดการแสดงความคิดเห็น.