Bubee Homepage

1 มิถุนายน 2013 อย่าโกรธเลย

แต่เราบอกท่านว่า หากใครโกรธพี่น้อง จะถูกพิพากษาโทษ

ถอดความจาก มัทธิว 5:21

Jacopo Tintoretto เป็นผู้วาดภาพนี้ พี่โกรธน้องจนฆ่าน้องตายกับมือ

Jacopo Tintoretto เป็นผู้วาดภาพนี้ พี่โกรธน้องจนฆ่าน้องตายกับมือ

เราสงสัยว่า พระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไรจริง ๆ

ก่อนหน้านี้ พระองค์ตรัสว่า  ”ท่านเคยได้ยินเขาพูดกันในสมัยก่อนว่า อย่าฆ่าคน

ถ้าใครฆ่าคนจะต้องถูกพิพากษาโทษ”  และพระองค์ตรัสต่อว่า

“ หากใครโกรธพี่น้อง จะถูกพิพากษาโทษ”

ทำไมพระเยซูไม่ให้เราโกรธพี่น้องของเรา ก็มันมีเรื่องให้โกรธนี่นา

โกรธอันนี้ ไม่ใช่โกรธรรมดา ที่มาแล้วก็หายไป อย่างที่เรียกว่า โกรธง่ายหายเร็ว

แต่เป็นความโกรธมักเกิดความต้องการทำลาย  ทำให้อีกฝ่ายเจ็บตัว เจ็บใจ

พวกเราชินกับความโกรธในละครหลังข่าว

แต่ความจริงก็คือ โกรธ มันทำให้เกิดบาปต่อไปได้อีกมากมาย!

ดูเรื่องนี้ พี่โกรธน้องเกินไป

ปิดการแสดงความคิดเห็น.