Bubee Homepage

1 มีนาคม 12 การผจญภัยของนายมิน 8

เขาร่วมกินอาหารด้วยความยินดี และใจกว้างขวาง

ถอดความจากกิจการ 2:46

ผู้เชื่อในพระเจ้าแท้จะเป็นคนใจกว้าง  ไม่ใช่ใจดำ

ดังนั้น ถ้าใครบอกว่า เชื่อในองค์พระเจ้า แต่ใจจืดใจดำ  นั่นแปลว่า ยังไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าจริง

คนที่เขาเชื่อจริง แม้มีเล็กน้อย ก็พร้อมที่จะแบ่งปัน

ใจกว้างได้เหมือนแม่น้ำ

คนใจที่แคบก็อย่ามา อวดอ้างว่า ตนเองรักพระเจ้า

ไม่เชื่อหรอก  จะบอกให้

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.