Bubee Homepage

1 สิงหาคม 12 การแข่งขันบนดอย 2

สัปดาห์โอลิมปิค

แต่ฉันกำลังบากบั่น มุ่งไป

ถอดความจาก ฟิลิปปี 3:12

 

 

วันนี้เราไม่คุยกันในจุดของคนโกง โกงนะมีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง

แต่เราจะมาดูเรื่องกำลังใจ

ในความพ่ายแพ้ ไม่ใช่มีแค่ความท้อถอย

สำหรับบางคนแล้ว การแพ้คือ พลังที่จะช่วยให้เขามานะ มุ่งมั่นต่อไป

การแพ้อาจเป็นก้าวที่หนึ่งของชัยชนะครั้งถัดมา ใครจะรู้

หัวใจสู้  มุ่งมั่น  เป็นสิ่งที่ต้องการจากเราทุกคน ไม่ใช่แค่จากนักกีฬา

เราทุกคนต้องมีหัวใจที่จะสู้อย่างไม่ถอย ไม่ว่าเรื่องอะไร ….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.