Bubee Homepage

1 เมษายน 2014 ลูกกุญแจที่ถูกขโมย

 วิบัติแก่เจ้า เพราะเจ้าได้เอาลูกกุญแจไขความรู้ไปเสีย
และยังขัดขวางคนที่จะเข้าไป

ถอดความจาก ลูกา 11:52

Daily2014_4_1

งานเลี้ยงอาหารครั้งนี้ ไม่สนุกสำหรับเหล่าฟาริสีและธรรมาจารย์เลย
คำสุดท้ายที่พระองค์ตรัสกับพวกเขาคือ

“วิบัติแก่เจ้า เพราะเจ้าได้เอาลูกกุญแจไขความรู้ไปเสีย
และยังขัดขวางคนที่จะเข้าไปเสียด้วย “

ทั้งฟาริสีและธรรมาจารย์ ได้ขัดขวางไม่ให้คนในสังคม
รู้จัก และเข้าใจพระคำ พระบัญญัติของพระเจ้า
แต่กลับสร้างกฎเล็ก กฎน้อยขึ้นมาให้คนปฏิบัติตาม
เมื่อไม่ทำก็มีความผิด …  ผู้คนก็ยิ่งตกต่ำ ไม่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อย ๆ
พวกเขาเป็นอุปสรรคจริง ๆ ถือว่าตัวเองเท่านั้นมีสิทธิอ่านพระคำ
เข้าใจพระคำของพระเจ้า
ตัวเองไม่ได้เข้าหาพระเจ้าก็แย่อยู่แล้ว
ที่ขัดขวางคนอื่น  ก็ย่ำแย่ไปกว่านั้นอีก

เมื่องานเลี้ยงจบลง
พระเยซูก็ลาจากเขา
แต่เหล่าฟาริสีและธรรมาจารย์แทนที่จะรับคำของพระองค์และแก้ไขตัวเอง
กลับรู้สึกโกรธแค้น
จึงเริ่มโจมตีและยั่วยุให้พระองค์ตรัสอะไรขึ้นมาอีกหลายๆ อย่าง
จะได้จับผิดพระองค์ได้
นี่…ทำให้เราเห็นชัดเลยว่า
พระเยซูกับความหน้าซื่อใจคดเป็นฝ่ายตรงข้ามกันแน่นอน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.