Bubee Homepage

10 กรกฎาคม 2014 ความมุ่งมั่นของแม่ม่าย

ทุกคนควรเฝ้าอธิษฐานและไม่ท้อใจไปง่ายๆ

ถอดความจากลูกา 18:1

Daily2014_7_10

แล้วพระเยซูก็ทรงเล่าเรื่องอุปมาเรื่องหนึ่ง
ซึ่งจะบอกให้รู้ว่า ทุกคนควรเฝ้าอธิษฐานและไม่ท้อใจไปง่ายๆ

ในเมือง ๆ หนึ่ง มีผู้พิพากษาที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า และไม่นับถือใครทั้งสิ้น
และก็มีหญิงม่ายอีกคนที่เข้ามาขอพบเขาไม่หยุดหย่อน
เธอกล่าวว่า
“ขอท่านให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันในคดีที่กำลังสู้ความอยู่นี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะ”
เขาปฏิเสธ ไม่ยอมฟังคำร้องขอของเธอ
แต่ไม่นานนัก เขาก็คิดว่า
… ถึงแม้ข้าเองจะไม่เกรงกลัวพระเจ้า
ข้าไม่นับถือมนุษย์หน้าไหน
แต่เป็นเพราะหญิงม่ายผู้นี้มารบกวนข้าไม่หยุด
ข้าก็จะให้ความยุติธรรมกับนางไปแล้วกัน
นางจะได้ไม่ทำให้ข้าต้องละเหี่ยใจไปเพราะมาขอแล้วขออีกเช่นนี้…”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.