Bubee Homepage

10 กันยายน 11 พักกันหน่อย

พระองค์ตรัสกับสาวกว่า
“ท่านทั้งหลาย ไปหาที่ไกล ๆ
หยุดพักให้หายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่ง”

ถอดความจาก มาระโก 6:31

ภาพจาก discipleblog.com

จำได้ไหมว่า พระเยซูทรงใช้สาวกไปเป็นคู่ ๆ เพื่อประกาศให้คนกลับใจใหม่

พวกเขากลับมาหาพระองค์ และเล่ารายงานสิ่งต่าง ๆ ให้พระองค์ฟัง

พระเยซูทรงฟังพวกเขา และรู้ว่า เขาทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันมามาก

จึงทรงบอกให้เขาออกไปหาที่ไกล ๆ  เพื่อพักจากผู้คนบ้าง

มีคนไปมา หาพระเยซูและสาวก จนทุกคนไม่มีเวลาแม้จะรับประทานอาหาร

ดังนั้น พระองค์จึงทรงลงเรือไปหาที่ไม่มีคน….. เพื่อจะได้พักผ่อนก่อนที่จะทำงานต่อไป

โห… ขนาดพระเยซูยังต้องพักผ่อน

เราก็ต้องพักผ่อนเหมือนกัน  ไม่ทำงาน ไม่เรียนหนักจนเกินไป

ปิดการแสดงความคิดเห็น.