Bubee Homepage

10 กันยายน 12 เหมือนลูกแกะ

ท่านถูกบีบคั้นและถูกข่มเหง
แต่พระองค์ก็ไม่ทรงปริปาก
เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า

ถอดความจาก อิสยาห์ 53:7


ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท

 

เรื่องที่เกิดขึ้นกับพระเยซูในคฤหาสน์ของปีลาต
การถูกโบย และเยาะเย้ยนั้น

เป็นเรื่องที่ถูกทำนายมาล่วงหน้านานแล้ว ตั้งแต่สมัยท่านอิสยาห์

นับย้อนกลับไปจากวันที่พระเยซูทรงเจอเหตุการณ์จริง

ประมาณศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตศักราช!

ฟังเพลงที่เขาบอกว่า Lamb of God คือพระเยซู มีความหมายต่อชีวิตขนาดไหนเพลงโดย Dennis Jernigan

ปิดการแสดงความคิดเห็น.