Bubee Homepage

10 กันยายน 2014 ไม่คาดคิด

แต่เราได้อธิษฐานเผื่อเจ้า
เพื่อว่าความเชื่อของเจ้าจะไม่ล้มไป
และเมื่อเจ้าหันกลับมาอีก
เจ้าก็จะได้หนุนกำลังให้พี่น้องเข้มแข็งขึ้น

ถอดความจาก ลูกา 22:32

Daily2014_9_10

เมื่อพระเยซูตรัสเรื่องแผ่นดินที่มอบให้กับเหล่าศิษย์
พระองค์ทรงหันมาหาซีโมน (คือเปโตรนั่นเอง) ตรัสว่า

“ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ซาตานเรียกร้องที่จะได้เจ้าไป
เพื่อจะได้ฝัดร่อนเจ้าเหมือนข้าวสาลี

แต่เราได้อธิษฐานเผื่อเจ้า
เพื่อว่าความเชื่อของเจ้าจะไม่ล้มไป
และเมื่อเจ้าหันกลับมาอีก
เจ้าก็จะได้หนุนกำลังให้พี่น้องเข้มแข็งขึ้น “

อะไรกัน?  ซาตานมาขอเราไปฝัดร่อน … เปโตรคิด
เป็นไปไม่ได้!  มาทำอย่างนี้ไม่ได้!

เขารีบทูลพระเยซูทันทีว่า

“พระเยซูขอรับ  กระผมพร้อมที่จะไปกับพระองค์ทุกแห่ง
จะต้องถูกจำคุก หรือไปตาย กระผมก็ยอม”
แต่พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“บอกตามตรงนะ เปโตร…ภายในวันนี้ ไก่จะไม่ขัน
จนกว่าเจ้าจะกล่าวถึงสามครั้งว่า เจ้าไม่รู้จักเรา”

เปโตรอ้าปากค้าง
เขารู้ว่า ทุกอย่างที่พระเยซูตรัส จะเกิดขึ้นจริง
มันจะเกิดขึ้นจริงหรือ???

ปิดการแสดงความคิดเห็น.