Bubee Homepage

10 ตุลาคม 12 ของขวัญจากคุณทวด 33

จงรวบรวมคนให้มาหาเรา
เพื่อเขาจะได้ยินถ้อยคำของเรา
เพื่อเขาจะยำเกรงเราตลอดชีวิตของเขา
และเพื่อเขาจะสอนลูกหลานของเขาด้วย

ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 4:10


 

เมื่อใครคนหนึ่งรู้จักพระเจ้าแล้ว  ก็ไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้คนเดียวได้

เพราะเรื่องราวของพระเจ้านั้น มีไว้ให้ทุกคน

การที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้านั้น  เป็นสิ่งดีที่สุดสำหรับมนุษย์ทุก ๆ คน

ปู่ทวดไม่เก็บเรื่องราวแสนดีนั้นไว้กับตัวท่านเองคนเดียว

แต่….ท่านส่งต่อให้ลูกหลานได้รู้จักพระเจ้าต่อไป

ลูกหลานนั้นก็สอนให้ลูกหลานของพวกเขาให้ยำเกรงพระเจ้าด้วยเช่นกัน


ปิดการแสดงความคิดเห็น.