Bubee Homepage

10 พฤศจิกายน 11 รักกันวันน้ำท่วม

ให้เราทั้งหลายรักกันและกัน

ถอดความจาก  1 ยอห์น 3:11

น้ำท่วมครั้งนี้  หลายคนได้มีเพื่อนใหม่มากมาย

บางครั้งอยู่ในชุมชนเดียวกัน  ก็ยังไม่รู้จักกันดี เพราะต่างก็ไปทำงานแต่เช้า กลับก็ดึก

เด็ก  ๆ  ไปโรงเรียนคนละโรงเรียน

ญาติพี่น้องกันก็ได้มาเจอกัน  รู้จักกัน  ช่วยเหลือกัน  รักกัน

ก็ดีนะ  ดีจริง ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.