Bubee Homepage

10 พฤษภาคม 12 มดเก่ง

มด  เป็นประชากรที่ไม่แข็งแรงเลย

แต่มันก็ยังเตรียมอาหารของมันไว้ในฤดูแล้ง

ถอดความจาก สุภาษิต 30:25

มด  เป็นสัตว์น้อยมหัศจรรย์ชนิดหนึ่ง  มันมีแมลงที่เก่งไม่แพ้มดด้วย

จำได้ไหม เคยบอกว่า มีการค้นพบแมลงใหม่ ๆ ทุกวัน

และชีวิตของพวกมันนั้น น่าทึ่งเอามาก ๆ

เราจึงชอบดูรายการที่เกี่ยวกับเจ้าสัตว์น้อยเหล่านี้

เพราะลำพังเราเอง คงไม่สามารถจะรู้รอบได้เหมือนเหล่าคนที่หมกมุ่นกับแมลง

มด มันแปลกมากเลย เพราะว่า มันจะรู้ว่า เมื่อไรฝนจะตก และจะน้ำท่วมหรือไม่….

มันรู้ดีกว่าคนอีกนะ เรื่องของสิ่งที่จะเกิดในธรรมชาติเนี่ย…

 

ขอบคุณพระเจ้า

ที่ทรงสร้างเจ้ามดน้อย ให้เก่งกาจ สามารถเหลือเกิน

ขอบคุณพระองค์ที่ัมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมสมดุลย์

มันเป็นสัตว์ที่สอนให้เราต้องขยัน และเตรียมให้พร้อม

ความมหัศจรรย์ของชีวิตทีมด ต้องกลับไปดูที่พระองค์ผู้ทรงสร้าง

พระองค์ทรงวางแผนทุกชีวิต ทุกชนิดละเอียด ลึกล้ำ

พระเจ้าครับ

อย่างหนึ่งที่ดี   บ้านอีสาน เอาไข่มด มายำไข่มดแดงแสนอร่อย

ขอบคุณพระเจ้าครับ

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.