Bubee Homepage

10 มกราคม 12 ที่เริ่มต้นของปัญญา

ความยำเกรงพระเจ้า เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้
คนโง่ซิ   ดูหมิ่นดูแคลนทั้งปัญญาและคำสอน

ถอดความจาก สุภาษิต 1:7

คนอย่างนายต๋อยมีเยอะในบ้านเรา  คิดว่าตัวเองเก่งกว่าใคร

แถมยังดูถูกคนอื่นว่า โง่  หารู้ไม่ว่า ตัวเองนั่นแหละ ทั้งโง่ ทั้งเง่า

เพื่อน ๆ ลองคิดดูซิ ว่า เราเคยเห็นคนแบบนี้ไหม

เราต้องกำจัดนิสัยแบบนี้ออกจากตัวให้หมด

แล้วเปิดใจของเรา รับคำสอนดี ๆ  ที่มีไว้

อันดับแรก….ยำเกรงพระเจ้า

จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ไม่ต้องผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวด

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.