Bubee Homepage

10 มิถุนายน 11 ทางของธัน 8

เราบอกความจริงแก่เธอว่า
ที่เธอได้ทำแก่คนหนึ่งคนใดในพวกพี่น้องของเรานี้
แม้เขาจะต่ำต้อยเพียงไร
ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย

ถอดความจากมัทธิว 25:40

ประโยคข้างบน เป็นคำของพระเยซูคริสต์

พระองค์ทรงบอกว่า เราทำสิ่งดีให้ใคร แม้เขาจะเป็นคนเล็กน้อย  ไม่สำคัญอะไร

ในสายตาใคร ๆ มองว่า เขาเป็นเพียงเด็กคนหนึ่ง  คุณยายแก่ ๆ คนหนึ่ง

แต่หากเราได้ทำสิ่งดีนั้น  พระเจ้าทรงถือว่า ได้ทำให้พระองค์ด้วย

เราเคยทำอะไรให้ใครที่เป็นคนเล็กน้อยบ้างไหม  ลองย้อนคิดไปดูซิ

ดีนะ ที่ธันยังมีข้าวปั้นเป็นเพื่อน

อ่านการ์ตูนต่อวันจันทร์

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.