Bubee Homepage

10 มิถุนายน 2013 รู้จักราชาเฮโรด

ต่อจากนี้ในวันธรรมดา เราจะติดตามพระธรรมลูกาไปด้วยกันนะครับ  ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องอื่น ๆ  ที่เริ่มต้นของหนังสือลูกา ดูได้จากตรงนี้

เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยของราชาเฮโรด

ในรัชกาลราชาเฮโรด  กษัตริย์ของยูเดีย …………

ถอดความจาก ลูกา 1:5

Daily2013_6_10-1

เราจะเข้าใจเหตุการณ์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นก่อนการประสูติของพระเยซูดีขึ้น  เมื่อเรารู้จักราชาเฮโรด

ราชาเฮโรดผู้นี้ ไม่ใช่คนชาวยิวแท้ ๆ

แต่เป็นคนสืบเชื้อสายมาจากชาวเอโดม ซึ่งเป็นลูกหลานของเอซาว พี่ชายฝาแฝดของยาโคบ

 ปกครองอยู่ประมาณปี 37-4 ก่อนคริสตศักราช

ถือว่าเป็นผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนของโรม ซึ่งครอบครองดินแดนยูเดียในเวลานั้น

เป็นกษัตริย์ที่โหดร้าย  ใคร ๆ ก็กลัว มีคนเรียกเขาว่า เป็นคนบ้า

เขาสังหารคนในครอบครัวสองสามคน แม้กระทั่งภรรยาของเขาเอง

แม้ว่าจะบอกว่าตัวเองเป็นคนนับถือศาสนายิว แต่ก็มีความเชื่อแบบของตนเองผสมเข้าไปด้วย

Daily2013_6_10-2

ราชาเฮโรดเป็นกษัตริย์องค์แรกในราชวงศ์เฮโรเดียน

เขาเองเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์นี้

แม้เฮโรดจะร้ายอย่างไรก็ตาม  แต่ก็ค่อนข้างเป็นคนที่ชอบความงาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อสร้าง

เขาได้สร้างวิหารของเฮโรดขึ้นซึ่งนับเป็นผลงานชิ้นเอก

แถมยังมีราชวังกระจายอยู่ ในมาซาดา ทิเบเรียส และเซซารียาอีกด้วย

เขาสร้างวิหารนี้เพื่อบรรจุเทวรูปต่าง ๆ ไว้ให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้

โดยเอาเงินภาษีที่ขูดรีดมาจากชาวยิวนั่นแหละมาสร้าง

และได้ความร่วมมือจากเหล่าผู้นำศาสนายิวในสมัยนั้น

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.