Bubee Homepage

10 มิถุนายน 2014 ผู้จัดการหัวใส

“เออ.. เขาฉลาดทำนะ  ดูซิ คนในโลกนี้ ยังจัดการกับคนของเขา
ฉลาดกว่า
คนแห่งความสว่างอีก “

ถอดความจากลูกา 16:8

Daily2014_6_10

ผู้จัดการเจ้าความคิด ยังคงทำตามแผนของเขาต่อไป

เขาเรียกลูกหนี้อีกคนมาหา และถามว่า
“ท่านเป็นหนี้อะไรนายของข้า และเป็นหนี้เท่าไร? ขอดูหน่อย”

“เป็นหนี้ข้าวสาลีอยู่  100 กระสอบขอรับ”
“อย่างนั้นหรือ เอา… ขอท่านแก้ให้เป็น 80 กระสอบ”

แต่เมื่อเจ้านายรู้เรื่องเหล่านี้
แทนที่จะโกรธ  กลับชมผู้จัดการคนนี้ว่า

“เออ.. เขาฉลาดทำนะ  ดูซิ คนในโลกนี้ ยังจัดการกับคนของเขาฉลาดกว่า
คนแห่งความสว่างอีก “

แล้วพระเยซูทรงสรุปว่า …
เจ้าจงมีเพื่อนโดยยอมให้สมบัติอธรรมเหล่านี้
เพราะว่า เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่เหลืออยู่
เขาจะได้ต้อนรับเจ้าไว้ในที่อาศัยซึ่งดำรงอยู่ตลอดไป

เพื่อน ๆ ครับ แม้ว่าเจ้านายไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผู้จัดการคนนี้
แต่เขาก็ยอมรับว่า ลูกน้องของเขาฉลาดมาก ที่จะใช้อำนาจที่ตนมีอยู่เพื่อชีวิตในอนาคต
ดูไปดูมาเหมือนว่า เจ้านายกับลูกน้องคู่นี้
คงจะมีเล่ห์เหลี่ยมมากเหมือน ๆ กัน 

พระเยซูทรงสอนให้เราฉลาดที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้  ใช้อย่างถูกต้อง
ไม่ต้องไปเสียดายกับทรัพย์สินที่มันหมดไปได้
แต่ให้ใช้มันให้เป็นประโยชน์กับแผ่นดินของพระเจ้า เพื่อว่า
ชีวิตของเราในอนาคตจะได้อยู่กับพระเจ้าเป็นนิตย์

ปิดการแสดงความคิดเห็น.