Bubee Homepage

10 มีนาคม 2014 วิงวอนให้มาก

แต่เพราะเพื่อนวิงวอนมาก
เขาจึงลุกหยิบให้ตามที่เขาต้องการ

ถอดความจาก ลูกา 11:8

Daily2014_3_10

หลังจากที่พระเยซูทรงสอนให้เขาอธิษฐาน  ก็ทรงเล่าเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟัง

ชายคนหนึ่ง….

เกิดมีปัญหาใหญ่มาก เพราะเขาไม่อาจทำหน้าที่เจ้าของบ้านที่ดีได้

เมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยียน เจ้าของบ้านควรมีอาหารเลี้ยง

แต่เขาไม่มีอาหารเพราะว่า  เวลาที่แขกมาถึงบ้านนั้น เป็นเวลาดึกมากแล้ว

แขกเดินทางจากที่ไกลมาถึงบ้านของเขาในเวลาที่ไม่คาดฝัน

แม้จะเป็นเวลาดึก…เขาตัดสินใจจึงรีบไปหาเพื่อนบ้านใกล้ๆ
“เพื่อนรัก.. ขอยืมขนมปังสามก้อน เพราะข้ามีเพื่อนมาหาเวลานี้
ข้าไม่มีอะไรให้เขากินเลย”

ชายในบ้านกลับตอบว่า
“อย่ากวนได้ไหม.. ลูก ๆ นอนหมดแล้ว ประตูบ้านก็ปิดแล้ว
ให้ลุกไปเดี๋ยวลูกก็ตื่นกันทั้งบ้าน  ยุ่งตาย”

พระเยซูทรงเล่าต่อว่า

“ต่อให้ชายในบ้านไม่ยอมลุกขึ้นแม้จะเป็นเพื่อนบ้านกัน
แต่หากเขาวิงวอนมาก   วิงวอนไม่หยุด
เขาก็จะลุกหยิบให้ตามที่ขอแน่นอน”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.