Bubee Homepage

10 สิงหาคม 11 ผู้เลี้ยงแสนดี 3

เราจะช่วยฝูงแพะแกะของเราให้รอดพ้น
และมันจะไม่เป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายอีกต่อไป

ถอดความจาก เอเสเคียล 34:22

ข้อความข้างบน บอกเราว่า พระเจ้าจะทรงช่วยฝูงแพะ แกะ ของพระองค์ให้รอด

ให้รอดพ้นจากคมเขี้ยว และความโหดเหี้ยมของสัตว์ร้าย

เพื่อน ๆ ครับ  ในชีวิตของเรานั้น ถ้าเปรียบตัวเราเหมือนแกะ

เราก็ต้องการพระเจ้าให้เป็นพระผู้เลี้ยงของเรา

และพระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากสัตว์ร้าย

ซึ่งหมายถึงมารร้ายที่จ้องทำลายชีวิตของเรา

แกะเดินไปตัวเดียวอันตรายอย่างไร  พวกเรามีชีวิตไปตามใจตัวเองก็อันตรายเช่นกัน

ทุกวันนี้ มารร้ายมันหลอกให้คนทั้งหลายหลงไปจากพระเจ้า

ทำตามใจตัวเอง  ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

คิดดี ๆ ซิว่า เราอยู่ตรงไหน  เราเชื่อพระเจ้าหรือเปล่า?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.