Bubee Homepage

11 กรกฎาคม 11 ทางของธัน 27

พระผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตตรัสดังนี้
“เราเองจะตามหาแกะของเรา
และเลี้ยงดูพวกมัน เราจะดูแลแกะของเรา

เหมือนคนเลี้ยงที่ดูแลฝูงแกะซึ่งกระจัดกระจายไป….”

ถอดความจาก เอเสเคียล 34:11

เรื่องราวที่ป้านิดให้ธันอ่าน

ทำให้ธันย้อนคิดถึงตัวเอง  ในหัวใจของเขาร้องเสียงดังบอกว่า

นายนั่นแหละ  คือแกะที่หลงหายไป ….

ใช่ซิ  เราเป็นแกะที่หายไป

แต่…. ที่ธันตะลึงก็คือ

ผู้เลี้ยงจะห่วงใยเขามากพอที่จะทิ้งคนอื่น ๆ ไว้เพื่อตามหาเขา

พระเจ้าทรงตามหาแกะที่หายไป

พระเจ้าทรงตามเขาอยู่ !!!

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.