Bubee Homepage

11 กรกฎาคม 12 ควบคุมตัวเองได้ไหม?

คนที่ขาดการควบคุมตนเองนั้น

ก็เหมือนเมืองที่พังพินาศถูกทิ้งร้างโดยไม่มีกำแพง 

 

ถอดความจาก สุภาษิต 25:28


สมัยก่อนนั้น ถ้าเป็นเรื่องเดียวกันนี้  ก็แค่โทรศัพท์บ้านสายร้อน

แต่แล้ว ในวันนี้ เรามีทั้งมือถือ และบีบีที่จะแชทกันได้ไม่หยุดหย่อน

ตอนนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องคุยกันมากมาย

ไม่จบเลย….

อยากคุย  อยากเห็นหน้า  อยากอยู่ใกล้

และเมื่อต้องการอะไรก็ไม่มีการยับยั้ง

ความที่เราไม่อาจควบคุมตัวเอง  ไม่มีสตินี่แหละ

มันอันตราย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.