Bubee Homepage

11 กันยายน 11 เพราะสงสาร

เมื่อพระเยซูขึ้นจากเรือ
ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่มาก
ทรงสงสารเขา
เพราะเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง

ถอดความจาก มาระโก 6:34

ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท 1836-1902

วันนั้น  วันที่พระเยซูทรงเห็นคนจำนวนมากตามพระองค์มา
ทรงสงสารเขา  เพราะเขาเป็นเหมือนแกะไม่มีผู้เลี้ยง ….หมายความอย่างไรหรือ

พวกเขาไม่มีเป้าหมายของชีวิต  ชีวิตอยู่ไปแบบสะเปะสะปะ   ไม่รู้อยู่เพื่ออะไร
เขาไม่มีผู้ที่จะนำเขาไปในทางที่ดี   เขาหิวโหยทั้งทางใจและกาย

แล้ววันนั้น พระเยซูทรงเลี้ยงเขา ทั้งด้วยการสอนหนทางที่นำไปถึงพระเจ้า
และเลี้ยงอาหารพวกเขา…..

พระเยซูไม่ได้ทรงแค่สงสาร แต่ทรงลงมือทำสิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนทั้งใจและกาย

 

เราทำอย่างนั้นเมื่อเราสงสารใครสักคนหรือเปล่านะ?

เสาร์หน้ามาดูกันว่า พระเยซูทรงเลี้ยงพวกเขาอย่างไร

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.