Bubee Homepage

11 กันยายน 2013 เป้าหมายแห่งพร

เอลียาห์มิได้ถูกส่งไปหาใคร
ยกเว้นหญิงม่ายในบ้านเศราฟัท แผ่นดินไซดอน!

ถอดความจาก ลูกา 4:26

Daily2013_9_11-1
ชาวนาซาเร็ธไม่ยอมเชื่อ ไม่วางใจ ไม่นับถือพระเยซู
เพราะพระองค์ทรงเติบโตมาในเมืองนั้น
พระองค์จึงทรงเล่าเรื่องให้เขาฟังสองเรื่อง

หลายร้อยปีมาแล้ว สมัยราชาอาหับ เกิดกันดารอาหารหนักมาก
ผู้เผยคำของพระเจ้าชื่อเอลียาห์  ก็อดมื้อกินมื้อ เหมือนกับชาวบ้านทั้งหลาย
การอดอยากครั้งนั้นกินเวลาถึง 3 ปี 6 เดือน
แต่แล้ว พระเจ้าทรงใช้เอลียาห์ไปพบหญิงม่ายคนหนึ่ง
เธอไม่ใช่คนอิสราเอลเสียด้วยซ้ำ   และให้เขาขออาหารจากเธอ

Daily2013_9_11-2 (1)

หลายคนอาจคิดว่า พระเจ้าทรงให้เอลียาห์ไปขอทาน
เปล่าเลย… พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะอวยพระพรหญิงม่ายคนนั้น
เมื่อเธอยอมแบ่งปันอาหารที่มีเป็นมื้อสุดท้ายของเธอและลูกให้กับเอลียาห์
ทำให้หลังจากนั้นมา  แป้งและน้ำมันของเธอก็ไม่หมดเลย
เธอและลูกจึงรอดชีวิตมาจากการกันดารอาหารครั้งนั้นได้

พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่ใคร ก็ขึ้นอยู่กับพระองค์

ปิดการแสดงความคิดเห็น.