Bubee Homepage

11 กันยายน 2014 คำที่สำเร็จในพระเยซู

พระคำของพระเจ้านั้น จะสำเร็จในตัวเรา

ถอดความจาก ลูกา 22:37

Daily2014_9_11

หลังจากที่พระเยซูทรงบอกศิษย์ของพระองค์เรื่องแผ่นดินที่พระองค์จะประทานให้เขาดูแล
พร้อมกับการที่พวกเขาจะได้เป็นผู้พิพากษา 12   เผ่า
พวกเขาก็ยังงุนงง ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่พระองค์จรัส
ไม่ทันไร พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่า
“ครั้งที่เราส่งเจ้าไป โดยไม่ให้มีย่าม ถุงใส่เงิน หรือรองเท้า
ครั้งนั้น เจ้าขัดสนสิ่งใดหรือไม่?”

“ไม่เลยขอรับ” พวกเขาตอบเป็นเสียงเดียวกัน

“อืม”  พระองค์ตรัสต่อไป
“แต่เวลานี้  หากใครมีถุงเงินก็ให้เอาไปกับตัว
รวมทั้งย่าม คนไหนไม่มีดาบ ก็ให้ขายเสื้อคลุม และซื้อดาบมาใหม่สักเล่ม
เพราะเราบอกพวกเจ้าว่า
พระคำของพระเจ้านั้น จะสำเร็จในตัวเรา…จำได้ไหม คำที่ว่า
..และพระองค์ถูกนับรวมเข้ากับพวกที่อาชญากร ..
ทุกอย่างที่เขียนถึงเราจะสำเร็จทั้งสิ้น”

พวกเขาฟังแล้วจึงพูดกันว่า
“พระเยซูขอรับ นี่ไง เรามีดาบสองเล่ม”
“พอแล้ว พอแล้ว” พระเยซูตรัส

ปิดการแสดงความคิดเห็น.