Bubee Homepage

11 กุมภาพันธ์ 13

ขอทรงล้างฉันจากความบาปผิดจนหมดสิ้น
และทรงชำระฉันจากบาปของฉัน 

ถอดความจาก สดุดี 51:2

คลิก…restoration (1)

fueenjai

บางครั้งเรานึกว่า อยู่ไปทุกวันก็ไม่ได้ทำบาปอะไร   หรือทำบาปเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็คงไม่เป็นไร

เพื่อน ๆ ครับ การสารภาพบาปจะช่วยให้เราสะอาด  พระเจ้าจะทรงชำระเรา

และทำให้เรารู้ว่า เราต้องชำระใจให้สะอาดทุกวัน…..เหมือนอย่างอาบน้ำทุกวันนั่นแหละครับ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.