Bubee Homepage

11 พฤศจิกายน 11 ยิ่งใจดี ยิ่งได้

หากคนใดมีสิ่งของและเห็นพี่น้องขัดสน
แต่ใจดำไม่ยอมแบ่งปัน
ความรักของพระเจ้าจะอยู่ในเขาได้อย่างไร

ถอดความจาก 1 ยอห์น 3: 17

ความน่ารักและน้ำใจของคนในศูนย์

ทำให้หนูน้อยต้องคิดว่า แล้วเธอจะทำอย่างไรกับขนมที่มี

ถ้าเธอเก็บไว้คนเดียว   เธอก็ได้กินเยอะ

แต่ถ้าเธอแบ่ง  เธอได้กินนิดเดียว

แต่ใครจะรู้… พรุ่งนี้อาจมีขนมอื่น ๆ ที่อร่อย กว่านี้มาแบ่งให้ก็ได้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.