Bubee Homepage

11 พฤษภาคม 12 มดเก๊งเก่ง

จงอยู่กันอย่างสงบสุข  สามัคคีกันและกัน

ถอดความจาก มาระโก 9:50

เจ้ามดน้อยเหล่านี้ มันสามัคคีเกินคนเสียอีก

จะทำอะไรก็ช่วยกันจนสำเร็จ

ไม่งอแง  ไม่วอแว  ตั้งอกตั้งใจเสียเหลือเกิน

อยากรู้ว่ามันทำรังของมันอย่างไร ต้องดูที่นี่

และที่นี่ยิ่งมหัศจรรย์ว่าพลังมหาศาลของมันนั้นพิสูจน์ได้

ยอดจริง ๆ

 

ขอบคุณพระเจ้า

สำหรับตัวอย่างความสามัคคีของเจ้ามดน้อยค่ะ

ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้อยู่กันอย่างสงบสุข

ให้เราเอาใจเขามาใส่ใจเรา

เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วย ไม่ใช่เห็นแค่ประโยชน์ของตัวเอง

ขอพระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนใจเราด้วยนะคะ


ปิดการแสดงความคิดเห็น.