Bubee Homepage

11 มิถุนายน 11 จับผิด

คนเหล่านั้นคอยดูว่า
พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่
เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้

ถอดความจาก มาระโก  3:2

ยังค้นหาผู้วาดไม่พบ

เรื่องราวของวันนั้น มีอยู่ว่า

พระเยซูได้ทรงเข้าไปในธรรมศาลา  เป็นที่ ๆ ชาวยิวจะเข้ามาฟังคำสั่งสอนเรื่องพระเจ้าทุกวันสะบาโต
พระองค์พบกับชายมือลีบคนหนึ่ง

หากเรามือลีบ  เราต้องไปหาหมอ  อยากที่จะรักษา อยากให้ทุกอย่างกลับมาดี….

แต่ชายคนนั้น ไม่มีโอกาสหายได้เลย  หากเขาไม่ได้รับการรักษาแบบเหนือธรรมชาติ

พอเขาพบพระเยซู  ใจของเขาก็พองโตด้วยความยินดี

“วันนี้ล่ะ  มือของข้าต้องกลับมาดีได้  โอย.. ขอบคุณพระเจ้า”  ยิ่งได้ยินพระองค์ตรัสว่า
“ออกมาข้างหน้านี้ซิ  “ เขาก็รีบเดินมาอยู่ต่อพระพักตร์พระเยซู

แต่แล้ว พระเยซูกลับหันไปถามคนในธรรมศาลาว่า
“วันนี้ เป็นวันสะบาโต  เราควรทำอะไร  ทำดี หรือทำร้าย?
จะช่วยชีวิตคน  หรือทำลายเขา?”

ไม่มีใครตอบ  ไม่มีใครต้องการตอบ  พวกเขากำลังดูว่า พระเยซูจะทำอะไร

ตอนนั้น พระเยซูทั้งทรงโกรธ  และเป็นทุกข์ในเวลาเดียวกัน
ผู้คนที่อยู่กันตรงนั้น ใจแข็ง ไม่เห็นใจคนที่มือลีบแม้แต่นิดเดียว

พระองค์ทรงหันไปหาชายมือลีบตรัสว่า

“จงเหยียดมือออก”
เขาอ้าปากค้าง  ยิ้มกว้างที่สุดในชีวิต
มือของเขาหายเป็นปกติแล้ว

“ไชโย!!!  ขอบคุณพระเยซูขอรับ!!”

พวกที่คอยจับผิดพระเยซู…ก็ออกไปหาทางดูว่า จะสังหารพระองค์ได้อย่างไร….


ปิดการแสดงความคิดเห็น.