Bubee Homepage

11 มิถุนายน 2013 คนดีที่ยังเศร้า

สองสามีภรรยาเป็นคนชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า

ดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งหมดของพระเจ้า

อย่างไม่มีที่ติ

ถอดความจาก ลูกา 1:6

Daily2013_6_11-1

เศคาริยาห์เป็นชายชราคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ปุโรหิตมาตั้งแต่ยังหนุ่ม

เขามีภรรยาที่รักมากชื่อเอลีซาเบธ  ซึ่งทั้งสองได้ชื่อว่าเป็นคนดีพร้อม

เขาทั้งสองเป็นที่รักของประชาชนทั้งหลาย

 เขาจะทำหน้าที่ของเขาตามเวรอาบียาห์

(เป็นสายหนึ่งของปุโรหิต พวกเขาแบ่งเป็นสายงานอย่างมีระบบระเบียบ)

หน้าที่ของเศคาริยาห์คือ เข้าไปถวายเครื่องบูชาแทนประชาชน

แต่ยังมีปุโรหิตคนอื่นที่ทำหน้าที่นี้ด้วยเช่นกัน อยู่ที่ว่าเขาจะจับฉลากได้ทำหรือไม่

ดูซิ สมัยก่อนผู้คนเข้าหาพระเจ้าเองไม่ได้  แต่ต้องมีตัวแทน

Daily2013_6_11-2

 

แม้ว่าทั้งสองจะเป็นคนดีพร้อม  แต่เขาไม่ได้มีความสุขอย่างที่หลาย ๆ คนคิด

เพราะทั้งสองไม่มีลูก   ภรรยาคือ เอลีซาเบ็ธเป็นหมัน

เอลีซาเบ็ธเสียใจที่ไม่มีลูกมาตั้งแต่ยังสาว

อีกอย่างเธอรู้สึกว่า พระเจ้ากั้นพระพรนี้ออกจากเธอ

ดูซิ  ใคร ๆ ก็มีลูกน่ารักกันทั้งนั้น

แต่ถึงกระนั้น ทั้งสองก็ยังสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอย่างไม่เสื่อมคลาย

และไม่มีสักวันที่เขาจะไม่ทูลขอลูกชายจากพระเจ้า!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.