Bubee Homepage

11 มีนาคม 2014 ขอ-หา-เคาะ

“เราบอกเจ้าว่า จงขอ และเจ้าจะได้รับ

จงหา  แล้วเจ้าจะพบ

จงเคาะ  แล้วประตูจะเปิดให้แก่เจ้า”

ถอดความจาก ลูกา 11:9

Daily2014_3_11

 

หลังจากที่พระเยซูทรงเล่าเรื่องของเพื่อนที่วิงวอนขอยืมขนมปัง
อ้อนวอนจนเจ้าของใจอ่อน ยื่นขนมปังให้
พระองค์ก็ตรัสว่า
“เราบอกเจ้าว่า จงขอ และเจ้าจะได้รับ
จงหา  แล้วเจ้าจะพบ
จงเคาะ  แล้วประตูจะเปิดให้แก่เจ้า
เพราะทุกคนที่ขอแล้วขอเล่า ก็จะได้รับ
คนที่เฝ้าแสวงหา  หาแล้วหาเล่า ไม่ยอมเลิก ก็จะได้พบ
และคนที่เฝ้าเคาะ ไม่หยุดที่จะเคาะ  ประตูก็จะเปิดให้เขา”

เพื่อน ๆ ครับ เคล็ดลับคือ การขอ..ตามน้ำพระทัยพระเจ้า ด้วยความเชื่อ
แปลว่า เราไม่ขอสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัว  ไม่ขอสิ่งที่เป็นร้ายแก่คนอื่น
ขอ..เพื่อชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น…..

มี 2 ความคิดเห็นในเรื่อง 11 มีนาคม 2014 ขอ-หา-เคาะ

  1. หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากพระคัมภีร์ชุดบทสรุปย่อ
    ที่จะลงในวันเสาร์ อาทิตย์ต่อไปจนจบหกสิบหกเล่ม
    เชิญเข้ามาแวะเยี่ยมเยียนอีก

    ขอบคุณที่เป็นกำลังใจ ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเสมอ
    บู้บี้เน็ต