Bubee Homepage

12 กรกฏาคม 2014 ทรงฤทธิ์ที่จะช่วยเหลือ

ศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย อย่าให้มือของเจ้าอ่อนแรงไป
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าสถิตท่ามกลางพวกเจ้า
พระองค์ทรงฤทธิ์ที่จะช่วยเจ้า

ถอดความจากเศฟันยาห์ 3:16

strong

เมื่อไรที่เราท้อแท้  อ่อนแอ  ให้เรากลับมาจดจำพระคำข้อนี้ไว้ในใจ
ใคร่ครวญ ทบทวน และเชื่อว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์
พระเจ้าทรงฤทธิ์พระองค์นี้ สถิตอยู่กับเรา
ให้เราตระหนักว่า พระองค์ทรงอยู่กับเราอย่างที่ทรงสัญญา

พระองค์ทรงอยู่กับเราอยู่แล้ว แต่หลายครั้งเราไม่สัมผัส
เห็นปัญหาใหญ่กว่า
จึงมองไม่เห็นพระองค์
ลืมไปว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา
อย่าลืมซิ  อย่าปล่อยให้ความจำของเราเลอะเลือน
จำไว้ว่า พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทรงอยู่กับเรา
แล้วความท้อแท้ อ่อนอกอ่อนใจจะได้รับการบรรเทา

ปิดการแสดงความคิดเห็น.