Bubee Homepage

12 กุมภาพันธ์ 12 บอกล่วงหน้าไว้ก่อน

ในที่สุด  พวกเขาจะประหารเรา

แต่… วันที่สาม เราจะเป็นขึ้นมา”

ถอดความจาก มาระโก 10:34

ไม่ทราบนามผู้แกะไม้รูปนี้    นำมาจากหนังสือที่รวบรวมโดยเจโรม นาดาล  1593

หลังจากนั้น พระเยซูกับสาวกของพระองค์เดินทางไปยังเยรูซาเล็ม

วันนั้น เป็นวันที่ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจ

พระเยซูทรงเดินนำหน้าพวกเขา  ส่วนคนที่ตามมานั้นรู้สึกกลัว

ทำไมจึงรู้สึกกลัวอย่างนี้นะ??  พวกเขาเฝ้าถามตัวเอง

แล้วเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขามา  ทรงคุยกับเขา

“พวกเจ้ารู้ไหมว่า พวกเรากำลังจะไปเยรูซาเล็ม

และเราซึ่งเป็นบุตรมนุษย์ จะถูกจับไปให้พวกมหาปุโรหิตและธรรมาจารย์

พวกนี้แหละ จะเอาเราถึงตาย

พวกเขาจะมอบเราให้คนต่างชาติเยาะเย้ย ถ่มน้ำลายรด  เฆี่ยนตี

ในที่สุด  พวกเขาจะประหารเรา

แต่… วันที่สาม เราจะเป็นขึ้นมา”

ตอนนี้ พวกเขาจึงรู้ว่า สิ่งที่เขากลัวในใจ มันคงจะเกิดขึ้นแน่

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.