Bubee Homepage

12 ตุลาคม 12 ของขวัญจากคุณทวด 35 จบ

ท่านจงรักพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิต สุดใจ และสุดกำลัง …

และท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านี้ แก่ลูกหลานของท่าน

จงพูดถึงคำเหล่านั้น เมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้าน

เดินอยู่ตามทาง นอนลง หรือลุกขึ้น !

ถอดความจากเฉลยธรรมบัญญัิติ 6:5,7

ถ้อยคำของพระเจ้า คือสิ่งที่ปู่ทวดได้สั่งสอนลูกหลานทุกวัน

ท่านเชื่อพระเจ้า และเชื่อว่า

พระคำของพระเจ้าจะรักษาชีวิตของหลาน ๆ ให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย

ท่านจึงเชื่อ และเชื่อฟัง  ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งไว้

ให้สอนลูกหลาน  และสืบต่อมาอีกหลายชั่วอายุคน

ความเชื่อนั้นยังคงอยู่อย่างมั่นคง

หลานโหลนเอง  อดไม่ได้ที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญแสนพิเศษนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.