Bubee Homepage

12 ธันวาคม 11 ปากเป็นบ่วง

ปากของคนโง่ จะทำลายตัวเอง

ริมฝีปากของเขา ก็เป็นบ่วงแร้วดักตัวเอง

ถอดความจาก สุภาษิต  18:7

 


เรื่องราวข้างบนนี้  สอนอะไรเรามากมาย

และเมื่อเราเห็นเหตุการณ์ทำนองนี้ เราก็รู้สึกได้เลยว่า

อยู่กับคนปากเสียนั้น  มันน่าเหนื่อยหน่ายขนาดไหน

คนพวกนี้ จะไม่เคยเห็นความดีของคนอื่นเลย

ใจของเขาแคบมาก   และคิดอย่างเดียวว่า ตัวเองต้องได้ประโยชน์สูงสุด

ในขณะเดียวกัน ก็ไม่คิดจะให้อะไรใคร

บู้บี้รู้ว่า เพื่อน ๆ ของบู้บี้ ตัดสินใจถูก ว่าจะเป็นคนแบบไหน….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.