Bubee Homepage

12 พย.2013 ครูกับศิษย์

ลูกศิษย์ ย่อมไม่ใหญ่ไปกว่าครู

แต่ลูกศิษย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้อย่างเพียบพร้อมแล้ว

เขาก็จะป็นเหมือนครู

ถอดความจากลูกา 6:40

Daily2013_11_12

เพื่อน ๆ ว่าไหมครับ
เราเทิดทูนใคร  เห็นใครเป็นวีรบุรุษในใจของเรา เราก็มักจะตามเขา
เราตามใคร เรียนจากใคร เราก็จะเหมือนคนนั้น

สมัยก่อน อยากเป็นช่างไม้เก่ง ๆ  ต้องไปทำงานใกล้ ๆ
ไปเป็นลูกน้องช่างไม้เก่ง ๆ
สมัยนี้ อยากเป็นโปรแกรมเมอร์เก่ง ๆ ก็ต้องไปทำงานกับคนเก่ง
และให้เขาสอนเคล็ดลับในการเขียน…. เราก็จะเก่งเช่นกัน

ดังนั้น เราต้องดูให้ดี ๆ ว่า เราจะตามใคร
คำสอนประโยคนี้ของพระเยซู

ทำให้เรารู้ว่า ถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระองค์
เราก็จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อย ๆ
ดีจัง…

อยากให้เป็นอย่างนั้น

ปิดการแสดงความคิดเห็น.