Bubee Homepage

13 กรกฎาคม 12 ปัญญาน้อย

มีคนที่แอบไปตามบ้าน

แล้วลวงผู้หญิงที่เบาปัญญา…..

ถอดความจาก  2 ทิโมธี  3:5

พระคัมภีร์ข้างบนนี้  แค่ตัดตอนมาสั้น  ๆ   แต่ถ้าอ่านทั้งหมดแล้ว จะเจ็บแสบไม่น้อย

น้องผู้หญิงที่ถูกเขาหลอกไปนั้น ส่วนหนึ่ง ยอมให้เขาหลอก

มีบางคนที่ถูกหลอกจริง ๆ   ว่าจะให้ไปทำงาน  จะให้ไปเรียนฯลฯ

แต่สาวน้อยในเรื่องของเรานี้ เต็มใจให้หลอก

รู้ไหมว่า…..

คนที่เต็มใจให้คนอื่นหลอกนะ

เบาปัญญา !

ปิดการแสดงความคิดเห็น.