Bubee Homepage

13 กันยายน 2014 หิวพระเจ้า

ฉันเหยียดแขนชูขึ้นหาพระองค์
จิตใจของฉันกระหายหาพระองค์ดั่งผืนดินที่แตกระแหง 

ถอดความจาก สดุดี  143:6

atitan

มีบ้างไหมในชีวิตของเรา ที่หิวกระหายพระเจ้าอย่างที่ผู้เขียนได้เขียนไว้
ดาวิด… กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิสราเอล
บอกว่า พระองค์ปรารถนาพระเจ้าอย่างยิ่ง
ใจของพระองค์เป็นเหมือนผืนดินที่แห้งผาก
หากเรารู้สึกอย่างนั้น
ให้เข้ามาหาพระเจ้า ชูแขนขึ้น หาพระองค์
ขอพระองค์ทรงเติมเราด้วยน้ำแห่งชีวิต
ให้เต็มล้น จนกลายเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่……

ปิดการแสดงความคิดเห็น.