Bubee Homepage

13 กุมภาพันธ์ 2014 นายเป็นข้างไหน?

ใครก็ตามที่ไม่ได้ต่อสู้ท่าน เขาก็อยู่ข้างเดียวกับท่านแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 9:50

Daily2014_2_12

วันหนึ่ง ยอห์นหน้าตาตื่นวิ่งมาหาพระเยซู

“เป็นอะไรไป ยอห์น” เพื่อนคนหนึ่งถาม

เขาไม่ตอบ แต่หันไปหาพระเยซู  เขาดูรีบร้อนมาก

“ท่านอาจารย์ขอรับ  พวกเราเห็นคนหนึ่งขับผีออกดดยพระนามของพระองค์”

“อึมม….”  พระเยซูทรงรับฟังอยู่

“กระผมเองจึงไปห้ามเข้า  เพราะว่า เขาไม่ได้อยู่ในหมู่พวกเรา”

“อย่างนั้นหรือ … แต่ไม่ต้องไปห้ามเขาหรอกนะ

ใครก็ตามที่ไม่ได้ต่อสู้ท่าน เขาก็อยู่ข้างเดียวกับท่านแล้ว”

ยอห์นเลยงง… ไปเลย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.