Bubee Homepage

13 ตุลาคม 11 ไม่ประมาท

ชีวิตของเธอเป็นอย่างไรเล่า
ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏประเดี๋ยวแล้วก็หายไป

ถอดความจาก ยากอบ 4:14

น้ำท่วมปีที่แล้ว ก็หนักหนาสาหัส   ปีนี้ดูเหมือนจะหนักกว่ามาก

บางบ้านเจอกับน้ำท่วมทั้งสองครั้ง

บางบ้านก็เพิ่งจะพบเจอ

แต่ที่สำคัญคือ การระมัดระวังตัว อย่าคิดว่าตัวเองเก่ง

เพราะน้ำมีพลังกว่าตัวเล็ก ๆ อย่างเรามากมายนัก

ชีวิตของเรา ต้องรักษาให้ดีที่สุดจ้า   ดังนั้นจึงต้องไม่ประมาทแม้แต่นิดเดียว

ปิดการแสดงความคิดเห็น.