Bubee Homepage

13 พฤศจิกายน 11 ไปให้พ้น!

“ไอ้ซาตาน  จงไปให้พ้น !
เพราะเจ้าคิดตามมนุษย์คิด
ไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า”

 

ถอดความจาก มาระโก 8:33

ภาพเขียนโดย เจมส์ ทิสสอท (1836-1902)

แหม… เปโตรเพิ่งบอกพระเยซูว่า  เขารู้ว่า พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์  ผู้ได้รับการเจิมจากพระเจ้า

เปโตรรู้ว่า พระเยซูถูกส่งมาจากพระเจ้า เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นบาป

แต่ตอนนี้ พระเยซูกลับตำหนิเขาว่า “ไอ้ซาตาน ไปให้พ้น! ”

ทำไมล่ะ ?

เรื่องเป็นอย่างนี้  …   พระเยซูทรงสอนเขาอย่างตรงไปตรงมาว่า

ไม่นาน พระองค์จะต้องทนทุกข์หลายอย่าง  และพวกผู้ใหญ่ ปุโรหิต ธรรมาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์

จากนั้นจะทรงถูกประหาร  แต่ในวันที่สามจะทรงฟื้นคืนชีพ

 

พอเปโตรได้ยินอย่างนั้น ก็ทนไม่ได้   เขาไม่ยอมรับว่า พระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์

“พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด  จะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรขอรับ”

พระเยซูจึงทรงตำหนิเขาว่า

“ไอ้ซาตาน  จงไปให้พ้น ! เพราะเจ้าคิดตามมนุษย์คิด ไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า”

แผนการของพระเจ้ามีให้พระเยซูต้องสิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์

แต่เปโตรกลับไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยกับแผนการของพระเจ้า  ก็เป็นฝ่ายซาตานนะซิ


 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.