Bubee Homepage

13 พฤษภาคม 2014 อุปมาการเลี้ยงใหญ่

“ขอท่านเชิญมางานเลี้ยงของนายท่าน 
เพราะว่า ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วขอรับ” 

ถอดความจาก ลูกา 14:17

Daily2014_5_13

พอได้ยินคำที่พระเยซูทรงสอนเรื่องจัดงานเลี้ยง
โดยให้เลือกแขกที่ตอบแทนไม่ได้
ก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า
“คนที่จะได้รับประทานอาหารอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขจริง”
คนที่พูดนี่คงเข้าใจว่า ตัวเองจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแน่นอน 

พระเยซูทรงหันมา และเล่าเรื่องหนึ่งให้เขาฟัง
“มีชายคนหนึ่ง  จัดงานเลี้ยงใหญ่
และเขาได้เชิญแขกไว้มากมาย … งานเลี้ยงนี้จะกินเวลาหลายวัน
เป็นงานที่บอกว่าจะมีงานเลี้ยงแน่
 แต่วันที่แน่นอนนั้น ต้องรอให้เจ้าของงานเตรียมเสร็จเสียก่อน 

เขาตั้งใจจัดงานอย่างยอดที่สุด เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว
เขาก็ให้คนรับใช้ของเขา ไปย้ำกับแขกทั้งหลาย
“ขอท่านเชิญมางานเลี้ยงของนายท่าน
เพราะว่า ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วขอรับ”
แต่.. คนรับใช้ก็ต้องผิดหวัง เพราะแขกทุกคนต่างขอตัวไม่มาในงาน

เพื่อน ๆ ครับ เจ้าของงานจะทำอย่างไรดี เรื่องนี้มีความลับที่ต้องเผยก่อน
เจ้าของงานคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเตรียมงานเลี้ยงสำหรับคนของพระองค์ 
ทรงเตรียมมานานแล้ว  และเมื่อพระองค์ทรงส่งผู้รับใช้ของพระองค์มา
คือองค์พระเยซูคริสต์ คนที่ถูกเชิญกลับปฏิเสธ  
พรุ่งนี้เราจะดูว่า เขาปฏิเสธกันอย่างไร

ปิดการแสดงความคิดเห็น.