Bubee Homepage

13 มีนาคม 2014 วิธีทำให้อาณาจักรแตกแยก

อาณาจักรใด ๆ  ถ้าแตกแยกกัน ชิงดีกัน อาณาจักรนั้นจะอยู่ไม่ได้

ถอดความจาก ลูกา 11:17

Daily2014_3_13

ขณะนั้น พระเยซูกำลังขับผีใบ้  ผู้คนก็ตั้งใจดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น
และแล้ว ผีก็ออกจากชายคนนั้น
“ดูซิ   พูดได้แล้ว ”   “จริงด้วย พระเยซูขับผีใบ้ออกจริง ๆ!”

แต่มีบางคนไม่พอใจ ต้องการให้คนไม่เชื่อถือพระองค์
กล่าวลอย ๆ ขึ้นมาว่า

“โธ่เอ้ย  ดูก็รู้ว่า ขับผีออกโดยอำนาจของนายผีนั่นแหละ”
“เจ้าเบเอลเซบูลหรือ?” อีกคนถาม
“ใช่แล้ว  เบเอลเซบูลนายเหนือหัวของวิญญาณชั่วทั้งปวง”

หลายคนอยากทดลองพระเยซู
“ท่านอาจารย์ขอรับ โปรดทำการอัศจรรย์ให้เกิดบนท้องฟ้าหน่อยซิขอรับ”

“ใช่ ใช่ พวกเราอยากเห็น”
พวกเขาเห็นพระเยซูเป็นนักแสดงมายากลหรืออย่างไรกัน….

แต่พระเยซูทรงรู้ความคิดในใจของพวกเขา รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันจริงๆ
ไม่ได้ต้องการชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
แต่แค่ต้องการความตื่นเต้นเท่านั้น
พระองค์ตรัสกับเขาโดยย้อนกลับไปที่การขับผีออก
“อาณาจักรใด ๆ  ถ้าแตกแยกกัน ชิงดีกัน อาณาจักรนั้นจะอยู่ไม่ได้
ครอบครัวใด ๆ ถ้าคนในครอบครัวทะเลาะกัน แตกคอกัน ครอบครัวนั้นก็อยู่ไม่ได้…..”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.