Bubee Homepage

13 สิงหาคม 2014 คำถามแปลก

สะดูสีบางคนมาหาพระเยซู

ถอดความจาก ลูกา 20:27


Daily2014_8_13

ยังไม่จบ เหล่าคนมีความรู้ทั้งหลายยังพยายามไม่ยั้ง
พวกเขาต้องเอาให้พระเยซูจนตรอกให้ได้
มีคนพวกหนึ่งที่เรียกว่า สะดูสี  ชื่อแปลก
พวกเขาเป็นกลุ่มชนชั้นสูง มีความรู้และอยู่ในสภาเหมือนฟาริสี
แต่ความคิดแตกต่างกันมาก พวกเขาไม่เชื่อว่า คนจะฟื้นจากตายได้

สะดูสีบางคนมาหาพระเยซู  ถามว่า
“ท่านอาจารย์ขอรับ  ท่านโมเสสได้เขียนไว้ว่า
ถ้าผู้ชายคนหนึ่งที่มีภรรยาอยู่
แต่ไม่มีลูกชาย หากเขาได้ตายไป  ก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้มาเป็นภรรยา
เพื่อว่าจะได้มีลูกชาย สืบทอดตระกูลของพี่ชายไว้.. ”
เอ..เขาจะพูดอะไร?  เขาต้องการอะไร?
คนที่ชุมนุมกันอยู่ต่างตั้งใจฟังว่า เขาจะพูดอย่างไรต่อไป

“ทีนี้  มีครอบครัวหนึ่งที่มีพี่น้องชาย  7  คน
พี่คนโต มีภรรยา ตายไปโดยไม่มีลูกชาย
น้องคนที่สอง รับเธอมาเป็นภรรยา แต่ก็ไม่มีลูกชาย
น้องคนที่สาม  สี่ ห้า หก จนถึงคนที่เจ็ด ต่างรับเธอ
และก็เป็นเหมือนกัน ทุกคนตายโดยไม่มีลูกชาย
ในที่สุดเธอก็สิ้นชีวิต”

โห… เรื่องที่เขาเล่ามานี้ มันสุดโต่งจริง ๆ นะ แล้วเขาก็หยอดคำถาม
“ท่านอาจารย์ขอรับ  ถ้าอย่างนั้น วันที่ทุกคนฟื้นจากความตาย
ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครขอรับ?
ในเมื่อเธอเป็นภรรยาของชายทั้งเจ็ดคนแล้ว”
พระเยซูจะทรงตอบว่าอย่างไร?.

ปิดการแสดงความคิดเห็น.