Bubee Homepage

14 ตุลาคม 11 อย่าทำร้ายฉันเลย

ถ้ามีความรัก ก็ไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านของตน

ถอดความจาก โรม 13:10

ใครจะคิดบ้างว่า ยังมีคนที่รอคอยจะเอาของ ๆ คนที่เดือดร้อนไป

เขาอาจจะเดือดร้อนมากกว่า
เขาอาจขโมยไปให้อีกคนที่ต้องการ
แต่เขาทำร้ายคนหนึ่ง เพื่อให้กับตัวเองหรืออีกคน

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร  ข้อคิดก็คือ

เราต้องไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าเลย   และเราจะไม่ปล่อยให้เขาทำผิดต่อเราด้วย

แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องใจเย็น  ยกโทษให้เขา….

ดังนั้น เราต้องระวังตัวเสมอนะจ๊ะ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.