Bubee Homepage

14 พฤศจิกายน 11 อย่าเยาะ อย่าปล้น

เจ้าไม่ควรยืนยิ้มอยู่เมื่อเขาต้องเจอภัยพิบัติ

ในวันนั้น เมื่อเขาถูกทำลาย

เจ้าไม่ควรจะเข้าปล้นทรัพย์สินของเขาไป

ในวันนั้น เมื่อเขาถูกทำลาย

ถอดความจาก โอบาดีห์ 13

ขอบคุณภาพจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

ทำไมจึงมีพระคำตอนนี้อยู่ในพระคัมภีร์
เพราะว่า ภัยพิบัตินั้น มีอยู่กับโลกมานาน

พระคำตอนนี้ เมื่อประมาณ 2800 ปีมาแล้ว
พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้คนยิ้มย่องเมื่อคนอื่นพบภัยพิบัติ
แม้ว่าคน ๆ นั้นจะเป็นศัตรูของเราก็ตาม
เมื่อประชากรถูกภัยพิบัติ
ความเจ็บปวด ความยากแค้นมันท่วมท้น
หนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่ต้องมีให้ คือความเห็นใจ
มิใช่การทึ้ง  การขโมย การปล้นเขาซ้ำ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.